Geystliche gesangk Buchleyn

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Geystliche gesangk Buchleyn

Geystliche gesangk Buchleyn (även känd som Eyn geystlich Gesangk Buchleyn, Geystliche Gesangbuch, Wittenbergisches Chorgesangbüchlein, Wittembergisch geistlich Gesangbuch, Walthersches Gesangbuch) är en fyrstämmig koralbok, eller kanske snarare körsångbok, från 1524 utgiven i Wittenberg av Johann Walter i samarbete med Martin Luther. Den trycktes av Joseph Klug. Denna är sannolikt, tillsammans med Achtliederbuch och Erfurter Enchiridion, källan för de melodier vars upphov endast anges med årtalet 1524 i de svenska psalmböckerna. Melodierna är satta i tre till fem stämmor med en stämma per bok: sopran, alt, tenor, vagans och basstämma. Melodin (cantus firmus) ligger i tenorstämman.

Utgåvor

  • Första utgåvan 1524 Geystliche Gesangk Buchlein i Wittenberg av Joseph Klug. Innehöll 38 tyska motetter och fem latinska motetter.
  • Andra utgåvan 1525 Geystliche Gesangbüchlin i Wittenberg.
  • 1537 Utgåva med förord av Johann Walter
  • 1551, med 74 tyska motetter och 47 latinska motetter, utgiven av Georg Rhaw med titeln Wittenbergisch | deudsch Geistlich | Gesangbüchlein | Mit vier und fünff stimmen. | Durch Johan Walthern, Chur | fürstlichen von Sachssen Sengermei | stern, auffs new mit vleis corrigirt, | und mit vielen schönen Liedern | gebessert und gemehret. | Gedruckt zu Wittemberg, durch Georgen Rhawen | Erben Anno 1551. (Titeln tryckt i rött och svart).
  • 1874 utgåva med klaverutdrag av Otto Kade

Detta är således den tredje musikutgåvan med Luthers musik. Den första är Achtliederbuch, den andra Erfurter Enchiridion. Den fjärde är Geistliche Lieder auffs new gebessert

Ur koralboken har hämtats minst en melodi som använts i 1695 års psalmbok och enligt koralbok till Nya psalmer (1921) fortfarande till psalmen nr 26 Vi på jorden leva här. Dock anges, till skillnad från hos Sibelius-Akademin, att trots sitt medeltida ursprung har den föga gemensamt med Media vita in morte sumus / Mitten wir im Leben sind efter Luthers och Walthers omarbetning.

I 1819 års psalmbok är minst fyra melodier hämtade härifrån,

Psalmer i utgåvan 1524

Nr Titel Titel på svenska Författare Kompositör Övrigt
1 Nu bitten wir den heyligen Geyst O helge Ande, dig vi ber Martin Luther v 2ff E
2 Kom heyliger Geyst herre Gott Kom, helge Ande, Herre Gud Martin Luther Veni Sancte Spiritus
3 Mitten wyr ym leben sind, mit dem todt vmbfangen. Vi på jorden leva här Martin Luther Media vita in morte sumus
4 Aus tieffer not schrei ich zu dyr Ur djupen ropar jag till dig Martin Luther Martin Luther
5 Gott sey belobet und gebenedeyet Gud vare lovad, han som i sin godhet Martin Luther Lauda Sion Salvatorem
6 Eyn newes lied wyr heben an Martin Luther Luthers äldsta psalm, 1523
7 Deyn armer hauff Herr tutt klagen Michael Stifel
8 Ach Gott von hymel sihe dar eyn O Herre Gud af Himmelrik, vi må det alle klaga Martin Luther
9 Christ lag ynn todes banden I dödens bojor Kristus låg Martin Luther Victimae Paschali laudes
10 Christ lag ynn todes banden I dödens bojor Kristus låg Martin Luther Annan melodi
11 Christ lag ynn todes banden I dödens bojor Kristus låg Martin Luther En tredje melodi
12 Es wollt uns Gott genedig sein O Herre Gud, oss nådig var Martin Luther
13 Erbarm dich meyn O Herre Gott Förbarma tigh, Gudh, öfwer migh Erhard Hegenwald Psaltaren 51 Miserere mei dominus
14 Nu frewt euch lieben Christen gmeyn Var man må nu väl glädja sig Martin Luther
15 Nu frewt euch lieben Christen gmeyn Var man må nu väl glädja sig Martin Luther Annan melodi
16 Durch Adams fal ist gantz verderbt Af Adams fall är plat förderffuat Lazarus Spengler, 1524
17 Durch Adams fal ist gantz verderbt Af Adams fall är plat förderffuat Lazarus Spengler, 1524 Annan melodi
18 Dis sind die heylgen zehn gebott Desse äro de tio bud Martin Luther
19 Mensch wiltu leben selig lich Martin Luther
20 Nu kom der heyden Heyland Världens Frälsare kom här Martin Luther Veni redemptor gentium
21 Christum wyr sollen loben schon Martin Luther
22 Gelobet seystu Jhesu Christ Lov vare dig, o Jesu Krist Martin Luther
23 Jhesus Christus unser Heyland, der von uns den Gottes Jesus Kristus är vår hälsa Martin Luther
24 Jhesus Christus unser Heyland, der von uns den Gottes Jesus Kristus är vår hälsa Martin Luther Annan melodi
25 Frolich wollen wyr Halleluia singen Gladeligh wele wij Halleluja siunga Johann Agricola
26 Wol dem der ynn Gottes furchte steht Martin Luther
27 Myt fryd und freud ich far do hyn Så får jag nu med frid och fröjd Martin Luther
28 Wer Gott nicht mit uns dise zeyt Martin Luther Psaltaren 124
29 Herr Christ der eynig Gotts Sohn Elisabet Cruciger
30 Es spricht der unweysen mund wol Then ogudachtige säger så Martin Luther
31 Jhesus Christus unser Heyland, der den tod überwand Jesus Kristus är vår hälsa Martin Luther
32 Jhesus Christus unser Heyland, der den tod überwand Jesus Kristus är vår hälsa Martin Luther En annan melodi
33 Kom Gott schepffer heyliger geyst Kom, Skaparande, Herre god Martin Luther Från pingsthymnen Veni creator spiritus
34 Gott der vater won uns bey Gud trefaldig, stå oss bi Martin Luther
35 Wyr gleuben all an eynen Gott Vi tror på en allsmäktig Gud Martin Luther Parafras på Credo
36 Es ist das heyl uns kommen her O Gud, du av barmhärtighet Paul Speratus, 1523
37 Hilff Gott, wie ist der menschen nott Paul Speratus
38 In Gott gelaub ich das er hat Paul Speratus
39 Festum nunc celebre magnaque Rabanus Maurus
40 Deus qui sedes
41 Deus misereatur nos
41 Retentur et exultent gentes Secunda pars
42 Lot tidie apud vos eram
43 Diuo ego dicit do minus

Svenska psalmer

Se även

Källor