Mönsteråshandskriften

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mönsteråshandskriften är en koralbok, handskriven 1646 av Anders Larsson Froste med svensk text. Koralboken skrevs för att användas till Uppsalapsalmboken (1645).[1] Skriften innehåller "gudstjänstritus" de tempore, lijksången, koralboken samt Passio secundum Johannem. Koralnotskriften är utförd på 5-linjiga system på papper och illustrerad. Handskriften har tidigare tillhört Kalmar läroverks bibliotek och blev konserverad 1949.

Ur Erfurter Enchiridion från 1524 används en melodi till psalmen nr 103 Sitt öga Jesus öppnat har i 1819 års psalmbok.

Ur Christliche Kirchen-Ordnung från Erfurt 1542 används en melodi till psalmerna nr 86 Du går, Guds Lamm, du milda och nr 94 Guds rena Lamm, oskyldig i 1819 års psalmbok.

Ur Geystliche Gesangbuch hämtades melodin till nr 22 i 1819 års psalmbok Gud trefaldig, statt oss bi.

Ur Burkhard Waldis produktioner 1553 hämtades en melodi som i

Ur Hans Thomissøns Psalmebog (1569) hämtades melodin till psalmen nr 133 Kom, Helge Ande, Herre god, i 1819 års psalmbok [2].

Ur Teutsch Kirchenampt, 1525 hämtades melodin till psalmen nr 59, O Herre Gud, gör nåd med mig i 1695 års psalmbok [2].

Psalmer

Lista över psalmer i Mönsteråshandskriften.[1]

Källor

  1. 1,0 1,1 Natanael Fransén Koralbok till then Swenska Ubsala Psalmboken 1645, 1940, Natur och kultur, Stockholm
  2. 2,0 2,1 koralbok till Nya psalmer (1921)