Koralbok

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Koralbok är en bok som har musiken till psalmer eller andliga sånger. Den ska ha harmoniseringar dvs inte bara melodin. Det kan vara körnoter men är vanligen orgel- eller pianonoter, dvs vanligen fyra stämmor. Om boken bara innehåller melodin tillsammans med alla verserna kallas den melodipsalmbok. Koralboken, däremot, har noterna och ibland bara första versen.

Det finns dock specialböcker som är delade på höjden, dvs har en övre del med koralen och en nedre del med texten. Man kan därför bläddra musik och text oberoende av varandra och därför behöver en melodi som används till flera texter bara tryckas en gång.

Koralböcker

Andra koralböcker & notskrifter

Det förekommer många utländska koralböcker, som fungerat som förebilder för svenska koralböcker och koralböcker utgivna innan officiellt antagen status infördes med 1695 års psalmbok med dess koralbok. Äldre handskrivna eller tryckta koralböcker utgavs också av kompositörer, självständiga psalmboksutgivare och samfund.

Många av koralerna i den svenska koraltraditionen härstammar från reformationstiden. De första psalmböckerna under reformationen togs fram av Martin Luther själv eller i samarbete med Luther.

Utländska

I kronologisk ordning

Svenska

I kronologisk ordning

Se även

Källor

Källor