Concentus novi trium vocum accomodati

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Concentus novi trium vocum accomodati är en koralbok med Hans Kugelmanns körverk tryckt 1540 i Augsburg. Dess kompletta namn är Concentus novi, trium vocum, ecclesiarum usui in Prussia praecipue accomodati, eller på tyska: News Gesanng, mit dreyen Stymmen den Kirchen und Schülen zu Nutz, newlich in Preüssen. Den trycktes av Melcher Kriesstein.

Den innehöll 28 kyrkosånger, flertalet i trestämmig sättning. Den innehåller även flera konstfullt satta fem- till åttastämmiga sånger. Enligt Worldcat innehåller den sånger av Blanckenmüller, H. Heugel, H. Kugelmann, V. Schnellinger, T. Stoltzer m.fl. Sannolikt är dessa textförfattare.

En melodi har använts i 1695 års psalmbok nr 86 Min själ skall lova Herran, i 1819 års psalmbok till nr 1, Upp, psaltare och harpa i 1937 års psalmbok till nr 1, Upp, psaltare och harpa, nr 16, Min själ skall lova Herran, nr 167, En Fader oss förenar, nr 417, Gud gav i skaparorden och nr 47, Han kommer i sin kyrka.

Källor