Brask, Petrus

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Petrus Brask, född i Linköping troligen omkring 1650, sannolikt död före 1691, var en svensk andlig skald, Han var son till Samuel Petri Brask.

Biografi

För övrigt är hans levnadsomständigheter okända, sånär som på att han en tid var anställd vid det kungliga kansliet. Jämte flera översättningar bland annat från Samuel Pufendorf utgav Brask " Gyllende bönetempels fämmte del, hwar utinnan är til finnande för ehn Jesum älskande skäl ehn helig og hiärtelig sång-lust, beprydd med uthwalda nya psalmer af tydskan uti wårt tungomål afsatte, og uppå Nathanaël Goldenaus bekostnad i Stockholm tryckte af Joh. Billingsley, åhr 1691". Det finns ytterligare fyra "Gyllende bönetempel..."

I 1819 års psalmbok är nummer

Han finns representerad i Den svenska psalmboken (1986) med fyra verk

Bibliografi

Psalmer

Se även

Källor