Svenska Missionsförbundets sångbok (1921)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Flera upplagor av sångboken hittas på Svenska Missionsförbundets sångbok

Svenska Missionsförbundets sångbok gavs ut i september 1921 på eget förlag och i en ny omarbetad version, som psalmbok för Svenska Missionsförbundet. Den ersätter den tidigare sångboken

Tankar på en revision av 1894 års sångbok uppkom redan 1901 men arbetet med omarbetningen kom igång först 1910, då förbundet började förhandla med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen om att köpa nyttjanderätten till deras sånger. Vad man mest saknat var "äldre, kärnfriska sånger av stor skönhet och kraft" samt ungdomssånger. Denna nya sångbok innehåller därför sånger ur den nämnda källan, kända psalmer ur 1819 års psalmbok, flera andra sångsamlingar och "åtskilliga nya sånger". Man ansåg sig också medta "åtskilliga sånger, som både till form och innehåll synts kommitterade svaga..." men "äro sjungna och högt älskade". Erik Nyström som sammanställde förbundets förra sångbok är representerad även i denna helt omarbetade version, med ett stort antal originaltexter och många översatta sångtexter.

Totalt innehåller sångboken 782 numrerade sångtexter varav 350 st var nytillkomna men inte nya sånger. De flesta var hämtade från Sankeys Sånger och Hemlandstoner. Den är indelad i tio övergripande avsnitt I-X. Sångboken innehåller både vers- och författarregister. Den trycktes i 548 000 ex och musiken i 25 600 ex.

Innehåll

Se även

Källor