Förslag till alternativa koraler (1934)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Version från den 2 september 2023 kl. 07.19 av Haeffner (diskussion | bidrag) (→‎Innehåll (bokstavsordning))
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett Förslag till Alternativa koraler för vissa av Nya psalmer utges 1934 som alternativ till de koraler som fanns i 1921 års koralbok på kungligt uppdrag 1933 av sakkunniga Gustaf Aulén, Waldemar Åhlén och Henry Weman.

Principer

Man angav nya koraler till psalmer "vilkas melodier icke svara mot kyrklig stil och värdighet". Man tog även hänsyn till önskemål som framställts till ecklesiastikdepartementet. Tre nya koraler har tagits in utan att anmärkning framställts mot originalet: nr 565, där den nya bättre svarar mot textens karaktär av barnpsalm, till nr 567 föreslås byte från koral 35 till koral 140, till 562 har tagits med en gammalkyrklig melodi som alternativ till befintlig Crügerkoral. Dessutom föreslås byte till koral nr 7 för text nr 508 eftersom det är en "utmärkt melodi" som finns till en mindra använd psalm.

Man fick huvudsakligen nykomponerade melodier, vars kompositörer inte avslöjades. Några melodier är gamla eller från grannländer.

På grund av opinion har ett antal melodier ur 1921 års koralbok angivits som "icke böra förekomma vid högmässa".

De är

502, 506, 507, 515, 525, 533, 542, 544 b, 545, 547, 556, 560, 561b, 563, 568, 575, 576, 581 a och b, 584, 585, 589, 590, 593, 594, 598, 601, 603 b, 605, 612 a och b, 617, 622 b, 651, 654, 658, 667 a och b, 669 och 671.

Innehåll (bokstavsordning)

Fyrtio stycken

! Förstarad nr Nr i 1937 Kompositör Förstarad nr Nr i 1937 Kompositör
Ack, saliga dag, som i hoppet 534 Jag vet en port, som öppen står 581
Bliv kvar hos mig - se, dagens slut är när 651 Jag är en gäst och främling 654
Din kärlek, Jesu, gräns ej vet 567 Jesus för världen givit sitt liv 603
Dina blevo vi som späda 565 Kärlek av höjden 568
Du för vars allmaktsord 547 Kärlek från vår Gud 585
Eja, mitt hjärta, hur innerlig 673 Med Gud och hans vänskap 594
En dalande dag, en flyktig stund 658 Närmare, Gud, till dig 598
Fader, du vars hjärta gömmer 584 O Du som ser, o Du som vet 502 T Wall
Fädernas kyrka 533 O se den stora vita här 671
För alla helgon, som i kamp för tron 525 O vad är väl all fröjd på jorden 590
För hedningarnas skaror 545 Pärlor sköna, ängder gröna 625
Förbida Gud, min själ 601 Så skön en väg ej finns på jord 560
Gå varsamt, min kristen 605 Så tag nu mina händer 593
Helige Fader, kom och var oss nära 562 Så älskade Gud världen all 506
Herre, samla nu oss alla 563 Tanke, som fåfängt spanar 575
Här en källa rinner 507 Tillkomme ditt rike 542
I djupet av mitt hjärta 669 Tänk, när en gång det töcken har försvunnit 667
I livets bok, o Fader, skriv 556 Verka, tills natten kommer 612
Ingen hinner fram till den eviga ron 576 Väldigt går ett rop 543
Jag om en konung sjunga vill 508 Ängsliga hjärta, upp ur din dvala 589