Gå varsamt, min kristen

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gå varsamt, min kristen är en psalm om trons vaksamhet och kamp av Olof Kolmodin d.ä.. Psalmen uppges i både finska och svenska psalmböcker vara skriven år 1742, men enligt Oscar Lövgren finns den med i Kolmodins uppbyggelsebok Andelig Dufworöst från 1734, där den rubriceras "Den smala Wägen".

Text

Den är strängt rannsakande och uppfordrande till sin karaktär, samtidigt som den mynnar ut i en innerlig och ljus maning ("Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv").

Psalmen togs inte med i den wallinska psalmboken (1819 års psalmbok), men bearbetades något av Lars Stenbäck 1869 och 1880 för den finlandssvenska psalmboken 1886, och infördes i tillägget till 1819 års psalmbok, Nya psalmer (1921).

Psalmen har i 1986 års psalmbok fem verser, mot ursprungets nio, bearbetade av Anders Frostenson 1977. I 1937 års psalmbok har psalmen sex verser med något äldre ordformer, därtill en nu i både Finland och Sverige utesluten vers.

Melodi

Melodin är i Sverige en norsk-svensk folkmelodi (Ess-dur, 4/4), som bland annat förekommer i Pilgrimsharpan 1862 till texten "Till Josef, till Josef, så hette det förr." Det är också samma melodi som används till Mer helighet giv mig. I Finland används en melodi av Rudolf Lagi från 1867 (F-moll, 6/4).

En folklig variant på melodin ingår i jazzpianisten Jan Johanssons skiva Jazz på svenska, med titeln Visa från Rättvik.

En alternativ koral publicerades i Förslag alternativa koraler (1934)

Publicerad i

Källor

  • Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964
  • Skivomslagstext, Jan Johanssons Jazz på svenska