Fädernas kyrka

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fädernas kyrka är en psalm från 1909 med text av Johan Alfred Eklund och musik av Gustaf Aulén.

Psalmen ingick första gången i en officiell psalmbok i tillägget till 1819 års psalmbok, "Nya psalmer 1921". Psalmen var från början mycket populär, särskilt inom ungkyrkorörelsen, och kom därför med i 1937 års psalmbok. Under det tidiga 1970-talets vänsterpolitiska åsiktsströmningar kom texten av många att anses som alltför nationalistisk, vilket blivit omdiskuterat. Med en knapp majoritet vann motståndarsidan i kyrkomötet, och Fädernas kyrka togs inte med i Den svenska psalmboken (1986). Skälet för uteslutning var att den föreslagna bearbetningen av texten, vilken skulle kunna gjort psalmen acceptabel för kyrkomötet, inte godkändes av copyrightinnehavarna. Fädernas kyrka finns dock, i bearbetat skick, med i den finlandssvenska psalmboken 1986, som nr 168.

Kyrkomötets kritik 1986

Vid 1986 års Kyrkomöte, då förslaget till ny psalmbok togs upp, fanns psalmen Fädernas kyrka med i förslaget, men Kyrkomötet beslutade att psalmen skulle uteslutas. Kyrkomötets beredningsutskott menade att psalmen inte gav utryck för en ekumenisk hållning gentemot andra samfund, att den var färgad av en historiesyn och en patriotism som för utskottet kändes främmande, kriget idealiserades på ett sätt som inte svarade mot tidens fredslängtan och fredsarbete och slutligen att psalmen framställde ett livsideal präglat av manlig styrka på ett sätt som var exkluderande för många gudstjänstbesökare. (KB 1986:1)[1]

Melodi

En alternativ koral publicerades i Förslag alternativa koraler (1934)

Publicerad i

Se även

Källor