Nohrborg, Anders

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Anders Nohrborg, född 9 maj 1725 i Norberg, död 30 november 1767 i Folkärna, var en mycket läst uppbyggelseförfattare, verksam som präst i Finska församlingen i Stockholm och kunglig hovpredikant.

Biografi

Nohrborg blev filosofie magister i Uppsala 1752, prästvigdes 1754 och blev pastorsadjunkt i finska församlingen i Stockholm samma år. Han blev 1765 extraordinarie hovpredikant. Under sin livstid var Nohrborg föga känd utanför Stockholm, men vann genom sin bror Daniel Nohrborg, som 1771 utgav en årgång av hans predikningar under titeln Den Fallna Menniskans Salighets-Ordning (23:e upplagan 1980, översatt till finska och norska) anseende som en framstående predikant. Verket, omfattande omkring 1100 sidor, även kallat "Nohrborgs postilla" blev mycket spritt och har av Peter Wieselgren kallats vår med allmännaste med förtroende omfattade andaktsbok. Postillan kom att betyda mycket för Henric Schartau och Carl Olof Rosenius.[1]

Psalmer

Bibliografi

  • Den Fallna Menniskans Salighets-Ordning, Föreställd Uti Betraktelser Öfver de Årliga Sön- och Högtids-Dagars Evangelier, hans postilla, utgiven i många upplagor, bland annat 13:e upplagan, Gleerups förlag i Lund 1855 (i museet).
  • Tjugotre predikningar, utgiven 1864 på Lindhs Boktryckeri i Örebro.

Se även

  • Ahlstedt Stig: Anders Nohrborgs teologiska åskådning med särskild hänsyn till salighetsordningen, 1955, Almqvist & Wiksell, Uppsala
  • Brohed, IngmarNohrborg, Anders i Svenskt biografiskt lexikon (1990-1991)
  • Carlsson Erik B: Anders Nohrborg: en sentida kyrkofader i svensk kyrkohistoria, 1964, Göteborgs stifts-tidn.
  • Hellgren, Lars Christian: Det tidlösa men ständigt aktuella i en rätt predikan: en utblick i skilda tiders förkunnelse, 1983, Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift, 1983(73), sid 133-157
  • Seppänen Arto: Unio Christi: union ja vanhurskauttamisen suhde Anders Nohrborgin Postillassa Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, 0356-9349; 211 1997 Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura Helsinki

Källor

  1. Svensk uppslagsbok. 1937 Bd 19 spalt 1239