Stiftelsen Biblicum

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Biblicum är en stiftelse som ägnar sig åt teologisk forskning. Stiftelsen bildades 8 oktober 1968 av sju personer på initiativ av domprosten Gustaf Adolf Danell och teol.dr. David Hedegård. Teologiskt företräder man en konfessionell lutherdom, och står nära Lutherska bekännelsekyrkan. Stiftelsens motto är:

Quod non est biblicum, non est theologicum.
Det som inte är bibliskt är inte teologiskt.

Under sina första tre decennier var stiftelsens verksamhet lokaliserad till en villafastighet på Södra Rudbecksgatan i stadsdelen Kåbo i Uppsala. Fastigheten såldes i slutet av 1990-talet, när verksamheten flyttades till Ljungby.

Stiftelsen Biblicum har varit bidragande vid framtagandet av den svenskspråkiga bibelöversättningen Svenska Folkbibeln. Man har även deltagit i en egen NT utgåva Boken om hopp, 1996-2014 som bygger på Folkbibelns översättning med med egna formuleringar.

Stiftelsen har särskilt kritiserat, det av biskoparna i Svenska kyrkan accepterade, dokumentet "Bibelsyn och bibelbruk" från 1970. Biblicum framförde också kritik mot den officiella bibelöversättningen, Bibel 2000.

Stiftelsen utger även en egen tidskrift ca 4 gånger per år sedan 1972.

Ett mycket stort antal föredrag finns inspelade och fritt tillgängliga sedan 1970.

Kritik

En kritisk analys av stiftelsens bibelsyn har framförts av Sten Hidal i "Bibeltro och bibelbruk". [1] Det är framför allt förhållandet till den historisk-kritiska bibelforskningen som är föremål för kritik. Enligt Hidal företräder Biblicum en fundamentalistisk bibelsyn som i detta fall visar sig i att Biblicum ser på bibeln som helhet som ofelbar i alla stycken och inspirerad av Gud. Biblicum syn på bibeln som en helhet sammanfattar Hidal i orden om att om en bit faller, så faller allt. Därför måste allt försvaras.

Se även

Skilj från

Källor

  1. Sten Hidal: Bibeltro och bibelkritik (sid 194-202), Verbum 1979