Haeffners koralbok (1819)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Haeffners koralbok betitlades "Svensk choralbok. Af kongl. psalm-kommitén gillad och antagen år 1819".

Tillkomst

År 1800 färdigställde hovkapellmästaren Johann Christian Friedrich Haeffner ett förslag till ny koralbok, men denna utgavs inte förrän 1808 och då i reviderad upplaga. När en ny psalmbok framtogs i mitten av 1810-talet under ledning av Johan Olof Wallin, kom Haeffner i åtanke eftersom han under många år både komponerat musik och skrivit många tidskriftsartiklar om kyrkomusik. Den 7 oktober 1818 fick han, på Erik Gustaf Geijers initiativ, det officiella uppdraget att vara redaktör för koralboken till den nya, s.k. Wallinska psalmboken. Koralboken benämns oftast Haeffners koralbok eftersom den hör till 1819 års psalmbok, färdigställdes redan i mars 1819 men trycktes först 1820 på grund av svårigheter i tryckeriet. Del 2 utgavs 1821 och innehåller register, melodivarianter och kommentarer.

Kontroverser

Haeffners arbete innebar genomgripande förändringar av psalmmelodierna, med en strävan att återgå till en enklare, klassisk stil - något som inte uppskattades av alla hans samtida musikerprofiler och orsakade en flerårig, tidvis hetsig, debatt i musik-akademiska kretsar. 2001 har Anders Dillmar belyst Haeffners koralbok i sin akademiska avhandling, och där helt återupprättat Haeffner, se hans abstract.

Haeffner utgav 1821 även ett häfte med preludier till de flesta psalmerna, tillsammans med några marscher.

Koralboken

Haeffner anses ha hämtat en stor del av sin inspiration till kompositioner ur Johann Balthasar Königs koraler och andra tryckta källor, som Etlich Christlich Lieder. Fem psalmer har Haeffner själv komponerat musiken till.

Koralboken ersattes slutligen med koralboken 1940 för 1937 års psalmbok, och Haeffners koralbok användes alltså i Svenska kyrkan i 120 år.

Publiceringar

  • Svensk Choralbok Af Kongl. Psalm-Kommitén gillad och antagen år 1819. Utarbetad af Ioh. Christ. Fred. Haeffner. Stockholm 1820. Stentryck af C MüllerA Wiborgs förlag.
  • Svenska choralbokens samt svenska messans discant-stämma efter Haeffner. Uppsala 1824.
  • J.A. Josephson: Förslag till ändringar vid J. Chr. Fr. Haeffners år 1819 utgifna Koralbok, enligt uppdrag af Kongl. Musikaliska Akademien (1877)
  • Svensk Koralbok (efter Haeffner) i förening med Svenska Psalmboken för kyrkan, skolan och hemmet. Koralerna under medverkan af Conrad Nordqvist, reviderad af Aug. Lagergren. 1877
  • Ett antal olika utgåvor av olika personer, mer eller mindre bearbetade från Haeffners original.
  • 1921 utgavs i ett tillägg flera nya psalmer, varvid även koralboken utökades.

Se även

Källor

  • Choralbok, Utgifven av Joh. Christian Friedrich Haeffner, Kongl. Hof. Kapellmästare, Stockholm, Tryckt hos Carl Delén, 1808. Original i museet.
  • Svensk Choralbok, Af Kongl Psalm-Kommitén gillad och antagen År 1819. Utarbetad af Ioh. Christ. Fred. Haeffner, Stockholm. Stentryck av C Müller år 1820. På A Wiborgs Förlag. Original i museet.
  • Svensk Choralbok, utgifven af Joh. Christ. Fred. Haeffner, Stockholm. Andra delen, jemte chronologiskt och melodi-register till första delen. Upsala, Palmblad och C, 1821. Original i museet.
  • Statens musikbibliotek: Musikmuseet, Kyrklig musik
Ursprungligen hämtad från Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Haeffners_koralbok) --av --Haeffner (diskussion) 23 juni 2015 kl. 20.22 (UTC) och redigerad.