Haquinus Magni Ausius

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Haquinus Magni Ausius (även Haquin, Håkan och Haquinius), död 1653, var en svensk psalmförfattare.[1]

Biografi

Förmodligen prästson från småländska Ås i Växjö stift. Hans svenska namn är troligen Håkan Magnusson från Ås, och han uppges ofta vara bror till Henricus Ausius, son till kyrkoherden Magnus Henriksson i Ås och notarie i Stockholm. Dessa uppgifter har dock inte kunnat bekräftas.[1][2] Psalmförfattare och översättare.

Observera att ett flertal källor blandar ihop Haquin Ausius med Henricus Ausius. Till exempel anger Nationalencyklopedin att Haquin Ausius levde 1603–1659 vilket med stor sannolikhet är felaktigt.

Haquinus översatte Basilius Förtschs Geistliche Wasserquelle med titeln

En andeligh watukälla, therutaf sigh hwart och ett christtroget hierta så wäl på reesor som elliest hemma uthi margehanda anfächtningz kiöld och heta wederqweckia och upfriska må: Uthur then H. skriffts hälsosamme hufwudbrunn och andre christelige böcker sammansatt, och nu mehra på wårt swenske tungomål transfererat.

Tryckt första gången 1641. Äldsta bevarade exemplaret är från 1672 och det finns även en av Petrus Brask utökad version tryckt 1682.[1] De psalmer som inte fanns med i det tyska originalet antog Lars Högmarck vara nyskrivna av Ausius.[3] Detta antagande verkar dock inte stämma, se nedan. Ausius finns representerad i 1819 års psalmbok och 1937 års psalmbok med fyra översättningar varav 3 även i 1986 års psalmbok.

Bibliografi

Psalmer i Vattukällan översatta av Ausius 1641

Psalmer i någon version av Vattukällan men förmodligen ej av Ausius

Psalmer som tillskrivits Ausius av Högmarck:

Källor

  1. 1,0 1,1 1,2 Liedgren, EmilHaquin Ausius i Svenskt biografiskt lexikon (1920), andra bandet, Stockholm: Albert Bonniers förlag, s. 498
  2. 1937 års psalmbok, s. 587 och 1940 års melodipsalmbok s. 737
  3. Högmarck, Lars, Psalmopoeographia, 1736
  4. ”Finska psalmboken 1986 nr 403”. Arkiverad från originalet. https://web.archive.org/web/20140202112213/http://evl.fi/Virsikirja.nsf/63fe9e50813fe1d6c2256e570039fa80/892eb6ca106479f3c22574c6002eb8c1?OpenDocument. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.[[Kategori:Biografier]