Inför Kyrkovalet 2005
i Lindesbergs kommun

Hör gärna av dig Mest dom som varit Mer om sånt vi gjort ...och sånger och andra verksamhetsberättelser Skriv väldans gärna!

Gå gärna vidare till vår sida om hur det gick i valetVisan i bakgrunden är "Vi bygger landet" och är hämtad HÄR. 
Renate Hermansson, Frövi Brita Nordqvist Tegin, Frövi Annamaria Ericsson, Lindesberg Åke Gustavsson, Lindesberg Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan Maria Ströman, Ramsberg Gunnar Andersson, Ramsberg Maj-Britt Jansson, Ramsberg Ann-Britt Eriksson, Lindesberg
Några av våra 47 kandidater på listorna i församlingarna i Lindesbergs kommun där vi ställer upp till val.

Rösta söndagen 18 september
eller i förväg på din pastorsexpedition
5-14 sept

Kyrkofullmäktige
Samfällda fullmäktige
Stiftsfullmäktige
Kyrkomötet


Fellingsbro, Näsby, Guldsmedshyttan, Lindes och Ramsbergs Kyrkliga Samfällighet

Tveksam vad du ska rösta på?
Klicka här för att testa Kyrkans tidnings valbarometer

Många val är det…
Nu är det åter dags att göra ditt val till din församlings kyrkofullmäktige och till stiftet och kyrkans högsta beslutande organ - Kyrkomötet. Dessutom tillkommer valet till den kyrkliga samfälligheten för Lindesbergs och Ramsbergs församlingsbor.

Traditionell poströstning är inte möjlig, men förse dig gärna med röstkuvert, så kan du "brevrösta". Eller rösta på pastorsexpeditionen!

Stiftets kandidater
Personvalsrösta gärna på våra kyrkopolitiker från Lindesberg i valkretsen för Bergslagens kontrakt:

 • Maria Ströman ny kandidat från Ramsberg som har deltagit i det kyrkopolitiska arbetet i många år lokalt.
 • Renate Hermansson ny kandidat från Frövi som också har varit aktiv i kyrkan länge och haft många politiska uppdrag kommunalt.

Kyrkomötets kandidater
Personvalsrösta gärna på våra lokala kyrkopolitiker från Bergslagens kontrakt i valkretsen för Västerås Stift:

 • Bo Nilsson, nr 3, är rektor från Hällefors och har varit ledamot i Kyrkomötet flera perioder.
 • Maria Ströman, nr 10, är f.d projektledare & dagbarnvårdare från Ramsberg och ny på listan till kyrkomötet.

Värna demokratin! Utnyttja din rättighet!
Rösta på (s) den 18 september!

Socialdemokraternas
Kyrkopolitik - i Lust & Nöd

Vår ideologiska grund är att arbeta för den "Öppna kyrkan", som vilar på orden Frihet, Jämlikhet och Solidaritet.

Kyrkan ska vara en plats för alla åldrar, troende och sökare och utgå från nutida behov av eftertanke och samtal.

Vi behöver ta hand om vårt gemensamma kulturarv i hela landet, traditionen är en rik skatt.

I Fellingsbro hoppas vi att du röstar på våra ledamöter till stift och kyrkomöte.

Näsby Församling
Renate Hermansson
Brita Nordqvist Tegin
Karin Lindberg
Elise Andersson
Christer Ramberg
Ingvar Johansson
Karen Christiansen
Märta Nyman
Dick Sjöstrand
Helena Hilmersson
Lars Olov Törnkvist
Carina Ekstrand
Ragnhild Johansson
Åke Johansson
Maj-Brit Gustafson
Ann-Britt Sjökvist
Marja Lundkvist

Renate Hermansson, Frövi Renate Hermansson, Frövi: Kyrkan ska inte bara vara öppen för de mest aktiva, allas inflytande och delaktighet behövs.
Brita Nordqvist Tegin, Frövi Brita Nordqvist Tegin, Frövi: Det är skönt med en plats för livet som helhet, där bild, sång och musik ger andligheten livsrum.
 
Lindesbergs Församling
Annamaria Ericsson
Åke Gustavsson
Ann-Britt Eriksson
Hans Eriksson
Pia Gröndahl
Roland Janson
Klara Richter
Hans Boström
Viola Gustavsson
Lillemor Svensson
Rolf Johansson

Annamaria Ericsson, Lindesberg Annamaria Ericsson, Lindesberg: För mig är diakoni och mission viktig, både lokalt här hemma och i hela världen.
Åke Gustavsson, Lindesberg Åke Gustavsson, Lindesberg: Jämlikhet och en bra arbetsplats för anställda, församlingens besökare och medlemmar hör ihop.
 
Guldsmedshyttans Församling
Kajsa Karlsson
Jorma Keski-Saari
Margareta Ahlm
Astrid Bergkvist
Rolf Gustavsson
Bengt Björnemalm
Gunilla Carlsson
Annette Klockars
Maj-Britt Larsson
Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan: För mig är solidaritet viktig, även mellan stora och små församlingar, inte bara lokalt.

Jorma Keski-Saari, Guldsmedshyttan: Våra hus och kyrkor är ett stort ansvar att sköta väl till nästa generation.

 
Ramsbergs Församling
Maria Ströman
Gunnar Andersson
Maj-Britt Jansson
Solveig Sundblad
Bo Stenberg
Eivor Karlsson
Peter Jilke
Birgit Fantenberg
Iréne Ericsson
Ann-Sofie Fantenberg

Maria Ströman, Ramsberg Maria Ströman, Gammelbo: Med lokalt inflytande kan medlemmarna forma kyrkans verksamhet för alla.
Gunnar Andersson, Ramsberg

Gunnar Andersson, Stråssa: Tolerans för alla religioner ger de stora livsfrågorna större djup

   
Lindes & Ramsbergs kyrkliga samfällighet
Annamaria Ericsson
Åke Gustavsson
Maj-Britt Jansson
Ann-Britt Eriksson
Hans Eriksson
Solveig Sundblad
Pia Gröndahl
Roland Janson
Gunnar Andersson
Klara Richter
Hans Boström
Viola Gustavsson
Lillemor Svensson
Bo Stenberg
Rolf Johansson
Birgit Fantenberg
Maj-Britt Jansson, Ramsberg Maj-Britt Jansson, Ramsberg: Guds förlåtelse är helt utan villkor, DET är alla människors lika värde!
Ann-Britt Eriksson, Lindesberg

Ann-Britt Eriksson, Lindesberg: Jag vill att fler unga känner sig hemma i kyrkan. Skolkyrkan är viktig för oss

tillbaka upp

 

Dokument att ladda ner:

Lokalt kyrkopolitiskt program (PDF eller word).

Stiftsprogram för socialdemokrater i Västerås stift, A5 (PDF eller word).

Kyrkopolitiskt program i Västerås stift 2006-2009 (PDF eller word).

Länkar:

Om Kyrkovalet och socialdemokraterna i landet

Valinformation från Svenska kyrkan

tillbaka upp

Kyrkopolitik - i Lust & Nöd
Socialdemokraternas valprogram för val till stiftsfullmäktige 2006-2009

I stiftet arbetar vi socialdemokrater för den "Öppna kyrkan", där vår grund vilar på orden Frihet, Jämlikhet och Solidaritet.

Västerås stift består av Dalarna, Västmanland samt norra delen av Örebro län och är Svenska kyrkans regionala organisation där vi främjar det lokala arbetet i stiftets cirka 120 församlingar.

Löpande arbetar vi för att utveckla utbildningen av förtroendevalda och anställda, skapa förutsättningar för ett rikt församlingsliv för alla åldrar, stöd till sjukhuskyrkan, fjällkyrkan i Idre och Sälen, stiftsgårdarna i Rättvik och Finnåker, flyktingverksamhet, telefon-jour, drogförebyggande arbete och till kyrkobyggnaderna.


Under valperioden 2006-2009 vill vi särskilt:

 • Aktivt motarbeta det utbredda våldet mot kvinnor och barn
 • Prioritera barn- och ungdomsverksamheten
 • Satsa på musiken med inriktning på "Ung musik"
 • Stödja och utveckla församlingarnas samarbete med förskolan och skolan
 • Fortsätta slå vakt om svenska kyrkans roll som kulturbärare
 • Att diakonin får möjligheter att arbeta offensivt och uppsökande
 • Ge möjligheter till ett aktivt integrationsarbete i stiftets församlingar.
 • Att stödja efterlevandet av de mänskliga rättigheterna
 • Fortsätta stödja det unika biståndsprojekt inom skogsbruket som startat i Mocambique så att människorna där själva kan överta projektet och genom egna inkomster utveckla arbetet i de anglikanska församlingarna i lande

Valkampanjen - tider och platser

 • Tisdag 6 september kl 16.15 och framåt - Ibladning av valsedlar och program i kuverten (11.000 ex). Lindesbergs församlinghem. Kaffe och macka beställt. Kom mangrant!
 • Fredag 16 september hela dagen - bemanning av socialdemokraternas bord vid marknaden
 • Önskemål om hjälp:
  Affischering på stan och i församlingarna
  Flygbladsutdelning på Lindeskolan
  Rundringning bland medlemmarna

Mer om socialdemokraterna i:

Örebro län

Lindesbergs arbetarekommun

   

Besökare sen 1 sept 2005