Cavallin, Severin

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Severin Cavallin, född 24 september 1820 i Borlunda, död 30 maj 1886, var en svensk präst, översättare och psalmdiktare. Han var son till Samuel Johan Cavallin, bror till Samuel Gustaf och Christian Cavallin samt morfar till Severin Hallberg.

Severin Cavallin blev docent i grekiska vid Lunds universitet 1843, prästvigdes 1849 och blev därefter kyrkoherde i Vellinge och Fuglie 1859. 1879 blev han kontraktsprost i Skytts härad. År 1868 promoverades han till teologie doktor. Severin Cavallin är främst känd som personhistorisk forskare, och utgav 1846 Lunds universitets matrikel och 1854-58 Lunds stifts herdaminne i fem band, och 1878 utkom Ur skånska presthusens häfder.

Cavallin var även översättare av uppbyggelselitteratur i pietistisk anda. I detta värv översatte han många av Philip Fredrik Hillers psalmtexter från tyska. Han översatte också Magnus Friedrich Roos' Huslig Andaktsbok innehållande Morgon- och Aftonbetraktelser för hwar dag af året, som var vanligt förekommande i svenska hem under 1800-talet.

Cavallin var också verksam som psalmförfattare. Han utgav 1882 ett förslag till reviderad psalmbok, och insattes 1883 i psalmbokskommittén. Cavallin finns representerad i Den svenska psalmboken (1986) med ett verk (nr 454 När jag den törnekrona) men fanns också med i 1937 års psalmbok med minst två verk (nr 247 Upp, var ljus, ty ljuset lyser och nr 518 Härlig är Guds himmel blå) och i Nya psalmer 1921.

Psalmer

Översättningar

  • Johann Albrecht Bengel: Evighetstankar (Arwidsson, 1867)
  • Johann Albrecht Bengel: Tankar ur Uppenbarelseboken (Beijer, 1868)
  • Nikolaus Fries: Mårten Luther, en man sänd af Gud (öfvers. från tyskan, med en eller annan liten ändring, af S. Cavallin) (Lund, 1883)
  • Johann Arndt: Fyra böcker om den sanna kristendomen, hvartill kommit under namn af femte och sjette boken åtskilliga smärre afhandlingar (ny öfversättning af Samuel Gustav Cavallin och Severin Cavallin) (Beijer, 1892). Även utg. med titeln Fyra anderika böcker om en sann kristendom

Källor