Bibelkommissionen (1773)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En bibelkommission tillsattes av kung Gustav III den 18 maj 1773 med syfte att få en ny översättning av bibeln, till nödig förbättring uti den Swenska Bibel Version.

Bakgrund

Redan 1768 väckte dåvarande biskopen i Strängnäs, Jakob Serenius en motion om att förnya bibelöversättningen. Den godkändes inte under riksdagen 1769 men återupptogs 1771, när kung Gustaf III inför Sekreta utskottet förklarade:

det rena gudomliga ordet vore det säkraste stödet för ett rikes verkliga lycka. Vidare talade sig monarken varm för att framställa en översättning med utgångspunkt i grundtexten på det att dess uppenbarade sanningar, som alltid ansetts såsom den kraftigaste uppmuntran till alla kristliga och borgerliga dygder, desto kraftigare skulle kunna verka på sinnena.

27 Den 18 maj 1773 publicerades en instruktion för den til Swenska Bibel-Versions förbättrande utsedde och förordnade särskilte Commission [1]. Kommissionen får detaljerade anvisningar, bland annat att, förutom Luthers version, även utnyttja skrifter av Kennicott, Johann Jakob Wettstein och Johann Albrect Bengel.

Kommissionen

Kommissionen sammanträdde första gången redan den 9 juni samma år. Syftet var att översätta från grundspråken, hebreiska, för Gamla Testamentet (GT), och koinegrekiska för Nya Testamentet (NT). Den arbetade snabbt med GT, 1774, NT tog lite längre tid. Översättningarna av de 27 textavsnitten kom ut i häften 1774-1793. En provbibel gavs ut som ett samlingsverk: GT 1774 + NT 1780. Den var inte färdiggranskad 1792, då Gustav III blev skjuten, så den blev aldrig "av konungen stadfäst". Hans son, Gustav IV Adolf, var inte intresserad att fortsätta arbetet. Kommissionen slutförde sitt arbete med Gustav V:s Bibel, 1917, efter 140 års arbete, rätt mycket påverkad av Gustav III:s Profbibel.

Kommissionens ledamöter

alla präster med doktorsgrad

Kommissionen utlovades dessutom biträde af flere Kongl Maj:ts och Riksens Ämbetsmän

En instruktion för arbetet hade utarbetats av biskopen i Göteborg, Erik Lamberg, grundad på debatter i prästeståndet under Serenius ledning. I princip gällde denna instruktion ända till kommissionen slutfört sitt arbete 1917. Den som stod för huvuddelen av arbetet med hebreiskan torde ha varit Carl Aurivillius.

Kritik

Redan under arbetet riktades kritik mot arbetet och även sedan den presenterats vid jubelfesten 1793. En av kritikerna var domprosten i Skara, Andreas Knös [2]

Se även

Källor

  • T Larsson: Den gustavianska bibelkommissionen, LU kyrkohistoriska arkiv, 2009, i museet Finns i Psalmboksmuseet
  1. De svenska biblarna som aldrig blev av
  2. Andreas Knös, Anmärkningar Öfwer Then, i afseende på grundläggningen till en Biblisk och Practisk Christendom, högwigtiga St. Pauli Epistel till the Romare, Författade, Under jämförelse af Nya Prof-Öfwersättningen med Grundtexten, och wår gamla, samt andra Versioner. (Uppsala: Jo-han Edmans förlag, 1776)