Svenska bibelutgåvor

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska bibelutgåvor

Officiella utgåvor

Andra utgåvor

"NY" innebär översättning från
hebreiska (GT), resp grekiska (NT)
"M" innebär finns i museet.

Äldsta

Den äldsta kända tillhörde kung Magnus Eriksson.[1] Den har dock gått förlorad och man vet inga detaljer om den.

Redan på 1200-talets skrevs parafraser på Moseböckerna och andra religiösa texter på fornsvenska. Ett exempel är den handskrift som gjordes i Vadstena och sedan 1780 förvaras vid Kungliga biblioteket.[2]

Under andra halvan av 1400-talet översatte Jöns Budde några av Gamla testamentets böcker till svenska: Ruts, Judits och Esters böcker, samt Mackabéerböckerna.

Den tidigaste översättningen av en bok i Nya testamentet till svenska, är Apostla Gerningar, översatt omkring 1380.[3]

Svenska kyrkan

Bibeln översattes första gången i sin helhet till svenska i samband med reformationen på uppdrag av Gustav Vasa. Det började redan med Nya Testamentet (1526), och kompletterades med GT 1540. Den kompletta bibeln trycktes 1540-41 och kallades därför Gustav Vasas Bibel. Den fick stor betydelse för svenska språket. Bland annat introducerades bokstäverna ä och ö och texten anses utgöra gräns mellan fornsvenska och nysvenska. Även stavningen av Svenska språket normerades genom att bibeln trycktes i 3000 exemplar och användes i alla församlingar, landet runt.

Gustav Vasas bibel blev den reformerade Svenska kyrkans bibel och den reviderades två gånger 1618 och 1703. Dessa revisioner fick även de namn efter respektive regerande kung, och kallas därför Gustav II Adolfs Bibel och Karl XII:s Bibel. Den sistnämnda var den officiella svenska kyrkobibeln fram till 1917.

En bibelkommission tillsattes av Gustaf III år 1773 för att ta fram en ny bibelöversättning. En provöversättning av GT kom ut 1774 och NT 1780. Dessa finns i museet, sammanbundna. Det dröjde 144 år innan kommissionen år 1917 var klara med vad som kom att kallas Gustav V:s Bibel.

Svenska kyrkans provutgåvor

1981 översattes åter NT från grekiska av Bo Giertz och utgavs. Samma år utgav bibelkommissionen en översättning. Den lades sedan ihop med nyöversättningen av GT som färdigställdes först 1999 till Bibel 2000 Det är den bibel som idag är officiellt sanktionerad av Svenska kyrkan, trots att den egentligen är SOU 2000:100.

Andra översättningar

Johan Henrik Thomander utgav 1835 en nyöversättning av Nya testamentet. En annan känd utgåva är Peter Fjellstedts bibel där texten i Karl XII:s Bibel behölls oförändrad men försedd med rika kommentarer. Den första kommenterade utgåvan är dock Gezelii Bibelverk. Hans Magnus Melin utgav en översättning av GT (1856), ytterligare GT (1865), samt NT (1882), beskriven här. fribaptisten Helge Åkeson gav ut NT och efter hans död 1904 gav en komplett bibel ut 1911.

Utöver de officiella översättningarna som stötts av Svenska kyrkan har andra samfund och grupperingar gjort egna översättningar. Till exempel Jehovas Vittnens Nya världens översättning (2003) från 1961, och 2017. Svenska Folkbibeln från 1988 är ett exempel på en gruppering som ogillat den officiella översättningen och därför gjort en egen. Den tar avstamp i Gustav V:s Bibel. Svenska Reformationsbibelsällskapet gav 2003 ut Nya Testamentet i en version kallad Reformationsbibeln, en moderniserad version av Karl XII:s Bibel. År 2014 utgav en revideringsgrupp i Jakobsstad, Österbotten i Finland, en språkligt reviderad version av Karl XII:s Bibel som fått utbredning i Finland, Sverige och Norge.

Samtliga utgåvor

Digitala utgåvor

Källor

  1. Frågor om översättningens historia bibeln.se
  2. Bible in Old Swedish with Commentaries
  3. Utgiven i tryck av G.E.Klemming i "Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet", band 9, del 2 (1853-1855), s.329-376.