Svenskbibel

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska bibelutgåvor

Officiella utgåvor

Andra utgåvor

"NY" innebär översättning från
hebreiska (GT), resp grekiska (NT)
"M" innebär finns i museet.

Svenskbibel är en svensk bibelöversättning lanserad 2009 gjord av Ragnar Blomfelt, en av medarbetarna bakom Svenska Folkbibeln på 1980/90-talet[1] En reviderad version gavs ut 2016 och ytterligare en 2023. De två senare upplagorna finns enbart på webben. Den senaste innehåller idag (juli 2023) hela bibeln utom Malaki

Översättningens målgrupp är vanliga kristna i olika kyrkor och samfund och de som nyligen kommit till tro, och vinnlägger sig om att "undvika otidsenliga ord och begrepp och svårförståeliga formuleringar".[2][3] Några exempel är att ord som avser pengar, tid, längd och vikt omvandlas till svenska förhållanden och att sjukdomen "spetälska" anges med det numera medicinskt rekommenderade ordet lepra/leprasjuk. Det grekiska ordet telones som i andra sammanhang översatts till exempel som "publikan" eller "tullindrivare" översätts med "skatteindrivare", och ordet doulos översätts i flera sammanhang som "slav" istället för "tjänare".[4]

Ett utmärkande drag, vad gäller Gamla Testamentet, är att översättningen Jahve ibland används då gudsnamnet JHVH förekommer i grundtexten.

Blomfelt anger att han "tar avstånd från bibelkritik/liberalteologi och från sekulära värderingar som möter motstånd i Guds ord".[5][6]

Se även

Källor

  1. Birger Olsson Svenska Folkbibeln <- en evangelikal bibelöversättning Centrum för teologi och religionsvetenskap, LUX redaktör Johanna Gustafsson Lundberg, Roland Spjuth 2015 volym 91 sid 130-137 Svensk teologisk kvartalskrift 2015 årgång 91
  2. Thomas Manfredh Ny bibelöversättning för vanligt folk är ett faktum, tidningen Tidningen Dagen
  3. Lisa Boda Boom för bibelöversättningar Göteborgs-Posten 2014-11-03
  4. svenskbibel - Kännetecken
  5. Dagson Jonas Vilken Bibel?: en presentation, analys och jämförelse av tjugoen svenska översättningar 2013 XP Media Handen sid 46-50
  6. svenskbibel - Information 2021-04-06