Dahl, Christopher

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Christopher Dahl

Christopher Dahl, född den 17 maj 1758 i Saleby socken, död den 4 september 1809 i Uppsala-Näs [prästgård]], var en svensk präst, språkvetare och psalmdiktare. Han var bror till Linnélärjungen Anders Dahl och författaren och prosten Erik Dahl samt halvbror till Olof Kolmodin den yngre.

Dahl blev professor i grekiska språket vid Uppsala universitet 1790, kyrkoherde i Uppsala-Näs församlings prebendepastorat 1796 och medlem av bibelkommissionen samma år samt teologie doktor 1800. Bland Dahls skrifter märks förutom ett 50-tal akademiska disputation en latinsk grammatik (1796, 3:e upplagan 1831), en grekisk språklära (1809, 2:a upplagan 1814) och en läsebok (1808, 2:a upplagan 1814). Dahl deltog i Troilska psalmboksarbetet från omkring 1790 och utgav 1793 dess Förslag till kyrkosånger. År 1807 utgavs hans egen Psalmer (Dahl) med företal av ärkebiskop Jacob Axelsson Lindblom som föredragits och gillats av psalmbokskommitten redan 1796. Flera av hans bearbetningar togs in av lärjungen Johan Olof Wallin i 1819 års psalmbok.

Han finns bland annat representerad i Den svenska psalmboken 1986 med ett originalverk (nr 595) och fem bearbetningar/översättningar (nr 142, 242, 446, 534 och 547), därtill har han funnits i tidigare upplagor av den svenska psalmboken och sannolikt i frikyrkliga psalmböcker. I 1937 års psalmbok fanns han företrädd med 14 verk (nr 80, 92, 225, 256, 258, 260, 296, 389, 443, 500, 507, 548, 554 och 558).

Psalmer

Se även

Källor

  • Svensk uppslagsbok, Malmö 1931.

Vidare läsning