Ehrenborg, Betty

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Katarina Elisabet (Betty) Ehrenborg, gift Posse af Säby, född 22 juli 1818 på godset Råbäck i Medelplana vid Kinnekulle i Skaraborgs län, död 22 juli 1880 i Södertälje, var en svensk pedagog, författare, översättare av psalmer och psalmförfattare. Hon räknas som en av den svenska söndagsskolans grundare. Betty Ehrenborg omnämns ofta med det dubbla efternamnet "Ehrenborg-Posse". Detta är en sentida konstruktion, som hon själv aldrig använde. Efter giftermålet skrev hon sig endast "Betty Posse", som författare levde hennes namn "Betty Ehrenborg" och förkortningen "B. E-g." eller B.E. dock kvar.

Biografi

Betty Ehrenborg var dotter till justitieombudsmannen Casper Ehrenborg och Anna Fredrika Carlqvist, som var ofrälse och dotter till en handlande i Karlstad. Fadern avled hastigt vid 45 års ålder när Betty var fem år gammal, 1823. Hans död tog henne hårt. Men modern uppfostrade barnen ståndsmässigt, vilket delvis påverkades av att modern var swedenborgare och mesmerist. 1830 flyttade familjen till Kråks egendom vid Vättern nära Karlsborg. Här kommer Betty i kontakt med den unge filosofen Ernst Kjellander och Betty anslöt sig till en traditionellt luthersk kyrklighet. Det innebar att hon liksom syskonen tog klart avstånd från moderns swedenborgianism. Hon var en bra pedagog och undervisade fattiga barn. Redan tidigt började hon sin författarbana med en första anspråkslösa poesisamling, Små fåglar från Kinnekulle, 1841.

1842 flyttade modern och Betty till Uppsala och båda kom snart in i det akademiska livet där. De deltog i Malla Silfverstolpes salonger och aftnar med högläsning alternerade mellan familjerna Geijers, Atterboms, Schröders och deras eget hem. Från 1846 tjänstgjorde Betty som informator och sällskapsdam hos greveparet Gustaf och Eva Lewenhaupt. Vintern 1846–1847 tillbringade hon på herrgården Hällefors i Västmanland och följande vinter i Stockholm. Betty undervisade de yngre barnen i franska, pianospelning, historia, geografi, räkning, biblisk historia och psalmverser och de äldre dessutom i engelska. Hennes breda allmänbildning kom väl till pass.

Religiöst kom Betty i kontakt med Carl Olof Rosenius (Pietism, EFS) men ansåg honom lite ensidig. Även Peter Fjellstedts förkunnelse influerade Betty.

År 1852 och 1854 utkom i stora upplagor först Andeliga sånger för barn, tänkta för att användas både i folkskola och söndagsskola. Senare kom Pilgrimssånger i två delar, 1859 och 1862. Den sistnämnda samlingen innebar ett verkligt genombrott för den anglosaxiska väckelsesången i Sverige. Också nydiktningar av bland andra Betty Ehrenborg-Posse och Lina Sandell ingick.

Även modern författade andliga sånger. Brodern Richard Ehrenborg var brukspatron i Lindesberg. Hemkommen 1851 från en längre studieresa i England praktiserade Betty Ehrenborg kunskaperna från resan på broderns herrgård Bohr, dit hon bjöd in traktens unga till en återkommande söndagsskola.

Hon arbetade som guvernant 1846-48. Åren 1852-53 studerade hon vid British and foreign school i London. Vid hemkomsten till Sverige blev hon medarbetare i tidningen Väktaren 1853 och medlem i dess redaktion från 1856. Hon var lärare vid Diakonissanstalten i Stockholm 1853, grundade och drev en skola vid Bårs bruk, Lindesberg 1855-56 och var sedan föreståndare vid ett lärarinneseminarium i Stockholm 1856-62.

Hon gifte sig 1856 med friherre Johan August Posse af Säby, aktuarie i Riksarkivet, och blev mor till afrikamissionärerna August Posse och Hedvig Posse.

Psalmförfattarskap

Betty Ehrenborg gav ut tre häften Andeliga sånger för barn 1852 och 1856. I den sistnämnda sångboken publicerades G Berggrens översättning av Abel Burckhardts När juldagsmorgon glimmar, vilket lett till missuppfattningen att det skulle vara Ehrenborg som gjort översättningen.

Känd är Ehrenborgs originalpsalm Så älskade Gud världen all från 1856, som togs med i Nya psalmer 1921 och i 1937 års psalmbok. Bland hennes övriga sånger märks bl.a. hennes påskpsalm O Jesus, jag häpnar för kärleken stora. Hon finns bland annat representerad i Den svenska psalmboken 1986 med en originaltext (nr 28, Så älskade Gud världen all) och fyra bearbetade/översatta psalmer (nr 179 Morgon mellan fjällen, 222 Just som jag är, ej med ett strå, 230 Klippa, du som brast för mig och 246 Här en källa rinner), därtill har hon förekommit i tidigare psalmböcker som Svensk Söndagsskolsångbok 1908 och Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 (SMF 1920) och andra frikyrkliga.

Psalmer

Visor

Se även

Källor