Våra svenska lövträd

"Sommarpsalm"
(En vänlig grönskas rika dräkt) kan du höra här
Och den finns att hämta HÄR
Träden i skogen
Talesättet ”Man ser inte skogen för bara träd” används för att beskriva problemet med att det kan vara svårt att se helheten när detaljerna är många. Bokstavligen är det snarast tvärtom idag. De flesta ser inte träden för bara skog.
Kan du skilja på vårtbjörk och glasbjörk, gråal och klibbal, rönn och ask, hassel och alm, bergek och skogsek, hägg och sälg? Då har du verkligen sett på träden i skogen. Men för de som tycker att det är lite knepigt med alla lövträd publicerades i Bergslagsposten 1994 en serie om träden i skogen som jag skrev och har upphovsrätten till, varför den kan läggas ut här.

Skogen utgör hälften av all mark i Sverige. Tio procent av marken används för jordbruk. Resten är myr och fjällmarker. Hälften av all skog är i privat ägo, en fjärdedel i allmän ägo och en fjärdedel ägs av aktiebolagen. Skogen består mest av gran, 46 procent, och tall, 37 procent. Bara femton procent av skogen är lövträd. Under många år har lövträdens andel av marken minskat. Möjligen har minskningen stannat upp sen skogsbruket insett nackdelen med monokulturer med ett enda trädslag. Man har börjat spara lövträden för den biologiska mångfaldens skull.

Ädla lövträd
Bland lövträden urskiljs den grupp som kallas ädla lövträd. Vari ädelheten finns är buden många om, men de kräver bra jord för att trivas. De kom som invanc xdrare i ordningsföljden alm, ek, lind, ask, lönn och sist kom boken för 4000 år sedan. I serien om träden i skogen har Bergslagspostens nu pensionerade fotograf Lennart Eriksson tagit bilder på stora gamla träd i Ramsbergs församling, och han har haft vänligheten att ge mig tillstånd att publicera bilderna på nätet.

ÄNTLIGEN HAR DET BLIVIT AV

Särtryck av alla texter finns nu att köpa som broschyr!
Det tog "bara" lite drygt 20 år att få den ur pressarna -februari 2015 :-)

32 sidor, häftad broschyr.
Pris 50 kr.
Texten blev upphov till att jag skapade Lövringsduken
Beställ i min webshop eller via mail till maria at gammelbo.se
Betala till Lasse-Maiaz Plusgiro 663026-3.

Nu har jag låtit Ekelunds väva upp den duk jag drömde om att få göra
när artikelserien skrevs.

En duk med löv i ring, som jag vävde i damast.

Lövring i grön bomulle. Finns även i oblekt halvlinne

Beställ i min webshop eller via mail till maria at gammelbo.se.
Betala till Postgiro 663026-3.

265 kr för duken.
Oblekt halvlinne 50 x 50 cm
Grön, Gul, Höströd eller blå i oblekt bomull 48 x 48 cm

Löpare för 425 kr finns i halvlinne, samt grön eller blå bomull.

Fler bilder


Gråal. Foto Lennart Eriksson
Almlöv. Foto Lennart Eriksson
Klibbal. Foto Lennart Eriksson


Asklöv. Foto Lennart Eriksson


Rönnlöv. Foto Lennart Eriksson

Glasbjörklöv. Foto Lennart Eriksson

Vårtbjörklöv. Foto Lennart Eriksson

FOTNOT: Från dessa källor har vi tagit uppgifterna:
Känn ditt land, nr 7, Svenska träd, från Svenska turistföreningen.
Våra skogsträd, från Skogsvårdsstyrelsen.
Sveriges vildväxande träd och buskar, från Föreningen Helsingsborgstraktens natur.
Träd och buskar av Ingmar Holmåsen.
De vilda trädens blommor av Sven Olsson

Publicerad i Bergslagsposten augusti 1994

Efter ett år och fyra månader har jag äntligen, juli 2004, skrivit in alla texterna igen i burken och lagt ut dem här på hemsan.
Sen tog det 5,5 år till att scanna bilderna, dec 2009...
så småningom blir det säkert helt klart. Och vill det sig väl så gör jag ett PDF-dokument för nerladdning, med allt samlat. Men risken finns ju att det tar ytterligare 5,5 år förståss *skratt*.


Den här länken är ju bara ett måste!

...och dom har ett särskilt nyhetsbrev man kan prenumerera på HÄR

Har du en särskilt fråga om träd finns en fantastisk sida att söka/fråga på: SLUs Fråga om Skog!

Har du behov av information om träslagen i träden finns mycket att läsa på Lövträinstitutets sida även om dom numera finns hos Träcentrum.

Vill du smycka ditt hem med fina posters kan
LOTTAS TRÄD rekommenderas!
Botanisera bland Asp, Björk, Ek, Hägg och annat skoj.


Asplöv. Foto Lennart Eriksson

Eklöv. Foto Lennart Eriksson

Hägglöv. Foto Lennart Eriksson

Lindlöv. Foto Lennart Eriksson

Oxellöv. Foto Lennart Eriksson

Hägglöv. Foto Lennart Eriksson Lönnlöv. Foto Lennart Eriksson
Alen fäller löven gröna tack vare en liten kvävebildande svamp vid roten Almens slantliknande frön blåser likt rön för vinden Ask - Yggdrasil. Lövas sist och fäller löven först Aspen välkänd för sitt darrande, men okänd för sin gulbruna lövsprickning Björk - Hängbjörk, Vårtbjörk, Glasbjörk, Masurbjörk, Ornäsbjörk - Sverigeträdet. Bok - Finns planterad ovan sin egentliga trädgräns i Kloten Ek - Vinterek med långa skaft, Sommarek med korta skaft Hassel är kalkfördragande och vill ha ljus Häggen signalerar vårens höjdpunkt och sommarens ankomst Lind - Lindesbergs kommunvapen. Blommar sist av alla lövträd Lönn - Vårdträdet framför andra Oxeln är mitt favoritträd, vackert vår som höst att beskåda Rönnen vanligt vårdträd vid gamla finnbosättningar, men sällan på herrgårdar Sälgen finns i många varianter inom släkten Salix 
 

  Besökare 26 mars 2003 - 17 dec 2009 = 11 670
Besökare sen flytt från Telia 18 dec 2009:


Besökare på hela hemsidan sen flytten 14 dec 2009

Besökare enligt Cybertools från 14 okt 2017:

Sidan uppdaterad 14 okt 2017