Gustav V:s Bibel

Från Psalmer och Andliga Sånger
(Omdirigerad från 1917 års bibel)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska bibelutgåvor

Officiella utgåvor

Andra utgåvor

"NY" innebär översättning från
hebreiska (GT), resp grekiska (NT)
"M" innebär finns i museet.

1917 års bibel, eller Gustav V:s bibel, kallas den översättning av Bibeln till svenska som utgavs 1917, och stadfästes av kungen den 2 oktober samma år.

Arbetet med denna översättning tog – med långa avbrott – 144 år från det att Gustav III 1773 tillsatte en bibelkommission med uppgift att göra en tidsenlig nyöversättning. Flera provöversättningar utgavs, till exempel 1774, 1780 och 1883 års normalupplaga. Översättningen av Gamla testamentet bygger på den masoretiska bibeltexten, medan Nya testamentets text bygger på den då modernaste tillgängliga textkritiska utgåvan av Nya testamentets grekiska text. Esaias Tegnér d.y. var en av de ledande männen i arbetet med den slutliga översättningen, särskilt GT, och han brukar anses ha påverkat dess arkaiserande stil. Paradoxalt nog har översättningen även en talspråklig karaktär.

Innehåll

Gamla Testamentet
Bok Antal
kap.
Bok Antal
kap.
Första Moseboken 50 Predikaren 12
Andra Moseboken 40 Höga Visan 8
Tredje Moseboken 27 Jesaja 66
Fjärde Moseboken 36 Jeremia 52
Femte Moseboken 34 Klagovisorna 5
Josua (bok) 24 Hesekiel 48
Domarboken 21 Daniel 12
Rut 4 Hosea 14
Första Samuelsboken 31 Joel 3
Andra Samuelsboken 24 Amos 9
Första Kungaboken 22 Obadja 1
Andra Kungaboken 25 Jona 4
Första Krönikeboken 29 Mika 7
Andra Krönikeboken 36 Nahum 3
Esra 10 Habackuk 3
Nehemja 13 Sefanja 3
Ester 10 Haggai 2
Job 42 Sakarja 14
Psaltaren 150 Malaki 4
Ordspråksboken 31  
Nya Testamentet
Bok Antal
kap.
Bok Antal
kap.
Evangelium enligt Matteus 28 Paulus' första brev till Timoteus 6
Evangelium enligt Markus 16 Paulus' andra brev till Timoteus 4
Evangelium enligt Lukas 24 Paulus' brev till Titus 3
Evangelium enligt Johannes 21 Paulus' brev till Filemon 1
Apostlagärningarna 28 Brevet till Hebréerna 13
Paulus' brev till romarna 16 Petrus' första brev 5
Paulus' första brev till korintierna 16 Petrus' andra brev 3
Paulus' andra brev till korintierna 13 Johannes' första brev 5
Paulus' brev till galaterna 6 Johannes' andra brev 1
Paulus' brev till efesierna 6 Johannes' tredje brev 1
Paulus' brev till filipperna 4 Jakobs brev 5
Paulus' brev till kolosserna 4 Judas' brev 1
Paulus' första brev till tessalonikerna 5 Johannes' uppenbarelse 22
Paulus' andra brev till tessalonikerna 3  

Källor

  • En bok om Nya Testamentet, utgiven av Birger Gerhardsson, 5:e upplagan 1989
  • George M Lamsa, Erik Martinsson, Bertil Persson; Från Jesu eget språk (Vällingby 1975)


Se även

Externa länkar