Gustav II Adolfs Bibel

Från Psalmer och Andliga Sånger
(Omdirigerad från Gustav II Adolfs bibel)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska bibelutgåvor

Officiella utgåvor

Andra utgåvor

"NY" innebär översättning från
hebreiska (GT), resp grekiska (NT)
"M" innebär finns i museet.

Gustav II Adolfs bibel, officiellt Biblia, Thet är: All then Helgha Scrifft, På Swensko. Effter förre Bibliens Text, oförandrat, utgavs första gången under Gustav II Adolfs regeringstid år 1618. Det ursprungliga uppdraget gavs av Karl IX till Observationes Strengnenses något efter 1593 men denna bibelkommission blev inte färdig. 1615 gav kung Gustav II Adolf uppdraget att framställa en ny bibel till Johannes Rudbeckius. Den var en språkligt reviderad version av Gustav Vasas Bibel. Ett av syftena med Gustav II Adolfs Bibel var att göra texten mer tillgänglig för läsaren och för första gången lät man infoga versindelningar.

Första upplagan 1618

Den trycktes i 2512 ex. Planscherna och titelbladen graverades av Vallentin Staffansson Trautmann i Stockholm. Träsnitten utfördes av Jacob Mores i Hamburg. Tryckare var Olof Olofsson i kungliga tryckeriet. Vid tiden för första tryckningen hade vi ca 912 kyrkor i Sverige [1]

Den trycktes sedan i många utgåvor under tiden 1618 till 1703, 85 år, t ex

Första sida

Första sidans text:
Överst finns det s.k. tetragrammaton, de fyra hebreiska konsonanter som är Guds namn på hebreiska. יהרה I listen överst står: THE HAFVA MOSEN OC PROPHETERNA HÖRET THEM Mittsektionen: Biblia, Thet är: All then Helga Scrifft, På Swensko. Effter förre Bibliens Text, oförändrat Med Förspråk på de Böker ther förr inge woro, medh Summarier för Capitelen, Marginalier, flere Concordantier, samt nyttighe förklaringar och Register, etc förmerat, och effter then Stormächtige Högborne Förstes och Herres, Herr Gustaff Adolff, Swerikes, Göthes och Wendes Konung, Storfurstes til Finland, Hertig ythi Estland och Carelen, Herres uth öffver Ingermanland ,x Befalning

Tryckt i Stockholm, Anno 1618
Hebr 4 v 12
Gudz ord är leffnande och krafftigt och skarpare än någhot tweeggiat swerd, och går igenom, til thess ther åtskilier siäl och anda.
Nederst SALIGE ÄRO THE SOM HÖR GVDS ORD OCH GÖMA THET.

Se även

Källor