Psalmboks- och Bibelmuseet på Kroken

Från Psalmer och Andliga Sånger
Version från den 28 maj 2023 kl. 08.24 av Haeffner (diskussion | bidrag) (→‎RARITETER:)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Psalmboks- och Bibelmuseet på Kroken är Sveriges enda museum för psalmböcker och biblar. Det är beläget 17 km norr om Karlstad, i Alsters socken. Det drivs helt ideellt av Fredrik Haeffner på gården Döle. Entré och guidning är helt avgiftsfria. Ett besök bör vara minst 30-90 minuter. Utrymmet är begränsat till ca 6-8 personer i museet samtidigt. Om sällskapet är större kan kaffeservering ordnas och sällskapet delas i två grupper.
Museet grundades av Maria Lagerman och Fredrik Haeffner år 2013 när Fredrik byggde ett härbre på gården. Museet och en gårdsbutik hade då ca 5 kvadratmeter. 2018 flyttade vi allt till lillstugan och fick då 18 kvadrat för bara museet.
Maria avled hösten 2020 och lämnade Fredrik att sköta museet i hennes anda.

På hösten 2022 har vi ca 1900 psalmböcker, över 200 biblar. Jag har nu förstaupplagor av alla officiella biblar, Gustav Vasa (1541), Gustav II Adolf (1618), Karl XII (1703), Gustav V (1917) och Bibel 2000. Dessutom Gustav III nyöversättning som aldrig blev kungligt godkänd (1794).

Facebook

Finns under "Psalmboksmuseet på Kroken"

Välkomna att besöka museet. Ring Tel-nr (Fredrik). Museet är öppet när jag är hemma, vilket är ganska ofta eftersom jag är pensionär. Inga avgifter.

Bestånd

Psalmböcker

Museet har ca 1900 psalmböcker från 31 olika religiösa samfund. Flera av dessa samfund har lagts ned genom historien. Därutöver finns flera hundra småskrifter och musiktryck.

Museet har psalmböcker från den andra som gavs ut i Sverige, 1530 och 1536 (nyutgåva), till de allra senaste. De äldsta originalen är Swedbergs psalmbok från 1694 och Sveriges första gemensamma psalmbok, koralboken från 1697.

Förutom alla versioner som givits ut av Svenska kyrkan finns många böcker från frikyrkosamfund, från de stora (Missionsförbundet, Baptisterna m fl.) till de allra minsta, sammanlagt ca 30 olika samfund, som finns eller har funnits. Till och med sånger från kväkarna, som inte har några sångböcker.

Dessutom finns många böcker och häften utgivna av fristående personer, predikanter och liknande, t.ex. Lundgren med lådan.

Förutom rena textböcker finns ett stort antal koralböcker och andra musiktryck. Naturligtvis finns J.C.F. Haeffners koralböcker från 1808 och 1820 i original, ävensom den mycket ovanliga del två av 1820 års koralbok.

RARITETER:

Biblar

Av biblar finns de flesta upplagor på svenska. Det äldsta originalet är en Gustav Vasas Bibel från 1541, 482 år gammal. Den är ett mycket vackert exemplar. Nästa är Gustav II Adolfs bibel från 1618 och den är bara obetydligt skadad. Nästa förstautgåva är Karl XII:s Bibel, 1703. Museet har även andra original från Karl XII, Fredrik I, Ulrika Eleonora, m fl., och även ett exemplar av den ovanliga Gustaf III:s provbibel från 1774.

Faksimil av Sveriges första utgåva av Nya Testamentet, Kungliga tryckeriet 1526, och Gustav Vasas Bibel 1541 finns även.

Förutom "av konungen godkända" utgåvor finns flera andra av Hans Magnus Melin, Helge Åkeson, Fjellstedt, Paul Peter Waldenström, Bo Giertz med flera. Dessutom finns flera "udda" utgåvor av bibeln, t ex Vasaloppsbibeln, Seriebibeln

Även utgåvor av "Nya världens bibel", Mormons bok och Koranen finns.

Många varianter av barnbiblar finns, drygt 30 st, från 1880-talet fram till den senaste, Sören Dalevis "Barnens Bästa Bibel" från 2020.

Hymnologi

Väldigt många böcker som handlar om psalmer och andlig sång finns i museet. Även biografier med anknytning till psalmer och religion finns.

Instrument

Vi har även ett funktionsdugligt psalmodikon och en användbar resväskorgel. Jag brukar spela på båda instrumenten vid visningar.

Övrigt

Även intressanta föremål finns, t ex s.k. begravningskarameller och fotografier.

Listor över beståndet

Ännu finns ett antal listor över vilka böcker och tryck vi har

Marias artiklar och digra lista som omfattar det mesta av psalmböckerna.

Det finns även en lista över böcker finns men museet inte har. Har du någon av dem och vill skänka den, eller sälja den är vi tacksamma om du hör av dig till tel-nr

Lista över externa resurser

Lista