Svenska Folkbibeln

Från Psalmer och Andliga Sånger
Version från den 11 maj 2024 kl. 19.00 av Haeffner (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska bibelutgåvor

Officiella utgåvor

Andra utgåvor

"NY" innebär översättning från
hebreiska (GT), resp grekiska (NT)
"M" innebär finns i museet.

Svenska Folkbibeln är en svensk översättning av Bibeln som kom ut 1998. Nya testamentet utkom 1996 och är en nyöversättning. Gamla testamentet är delvis en nyöversättning och delvis en revision av 1917 års bibel. 1998 kom en nyöversättning av NT i samarbete mellan Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Hösten 2014 kom en reviderad version av Psaltaren och Nya testamentet. 2015 kom en helt ny översättning av både Gamla och Nya testamentet.

Översättningen har skett som ett alternativ till Bibel 2000. Flera av de inblandade står Stiftelsen Biblicum nära. De anser Bibel 2000 allt för färgad av ett bibelkritiskt förhållningssätt. Inte minst anser man att Bibel 2000 förbigått Gamla testamentets profetior om den kommande Messias: Kristus. På vissa punkter är skillnaden stor mellan Folkbibeln och Bibel 2000, till exempel de inledande kapiteln i Hoseas bok. Folkbibeln har fått fäste kanske främst i den evangelikala delen av frikyrkligheten samt hos de lutheraner, som själva betraktar sig som bekännelsetrogna. Mormonerna accepterar inte Bibel 2000, men godkänner läsning ur Svenska Folkbibeln.

Stiftelsen har också gjort en ljudbok av 1998 års text. Man har också gjort appar för Android och iPhone med 2014 års text.

Se även

Källor

Originalboken, 2013 I museet