Sist men inte minst - resten...

Allt går ju liksom inte att göra en egen sida av, så det som blir över hamnar sist, dvs här, eller går att hitta härifrån...

Här finns:

**************************************************************************************
Vill du ha lite musik under besöket kan du klicka på spelaren och höra Fria Proteaterns "Det nya livet"

Annars finns den också att hämta här. (Med tillstånd från MNW)

**************************************************************************************

Annandag Pingst, måndag 16 maj 2016 Tillbaka upp

Pingstbönen från Varberg, genom Sveriges Kristna råd, SKR

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

**************************************************************************************

Söndag 23 maj 2010 Tillbaka upp

***************************

Moder vår

Moder vår
som är här hos oss.
Lovat varde ditt namn.
Förnya ditt ord.
Ske din vilja,
här på jorden genom dina barn,
våra systrar och bröder.
Ge oss vårt dagliga bröd
att fördela med varandra.
Förlåt oss och
hjälp oss att förlåta,
när vi stänger ute varandra
från gemenskap och bröd.
Ty enheten och hoppet
om ett liv på denna jord,
finns i din kärlek
till dina barn.
Amen.

***************************

Keltisk välsignelse


Fridens vävnad bli din.

Friden inflätas i din själ

Faderns frid flöda fritt
Må Sonens frid vila över dig
Frid från Anden - för dig och för mig.
Frid från den Ende
Frid från den Treenige
Ja, må
Fridens vävnad omsluta dig
Ty
omkring dig tvinnas Den Treenige,
Den Ende, Treenigheten.
Fadern flätar sin kärlek
Sonen knyter sin frälsning
Anden omsveper sin kraft
och gör dig till en ny skapelse.
Omkring dig väver Den Treenige
omslutandet av Treenigheten

***************************

 

Inger Brandels text respektive översättning publicerad med tillstånd 24 nov 2008 från kyrkoherde Inger Brandel i Alster-Nyedbygdens församling, Karlstads stift.

Jag är tacksam...
....för skatterna jag betalar - för det betyder att jag har ett jobb.
....för att jag måste städa efter en fest- för det betyder att jag har vänner.
....för att kläderna är lite trånga - för det betyder att jag har mat på bordet.
....för att gräsmattan behöver klippas , fönster tvättas och hängrännor rensas - för det betyder att jag har ett eget hem.
....för alla klagomål på politiker - för det betyder att vi har fri yttranderätt.
....för att parkeringsplatsen är längst bort - för det betyder att jag har råd att ha bil.
....för min höga elräkning - den betyder att jag har det varmt.
....för någon på bussen som sjunger falskt - för det betyder att jag kan höra.
....för tvätthögen på bordet - för det betyder att jag har kläder att ta på mig.
....för trötthet och värkande muskler i slutet av dagen - för det betyder att jag har kunnat arbeta hårt.
....för väckarklockan som ringer på morgonen - för det betyder att jag lever.
och sist men inte minst för att jag får många mail - för det betyder att någon tänker på mig.

******************************************************

Skara stiftshistoriska sällskap arrangerade
Seminarium om Jesper Swedberg
i Varnhem måndagen den 7 april 2007:

Föredrag I: "Tron utan gärningar är död - en central tanke i Jesper Swedbergs teologi", Kyrkoherde Karl-Erik Tysk.

Föredrag II "Jesper Swedbergs Swensk Ordabok", Fil. D:r Lars Holm.

Föredrag "Jesper Swedbergs Levernesbeskrivning som självbiografi", professor Eva Haettner Aurelius.

*************************************************
För övrigt var jag med om något VÄSENtligt en höstdag...
åhhh sååå häääärligt det var! Vilsamt och själfullt spännande.

*************************************************


Nu kan jag inte låta bli att rekommendera en jättefin skiva!
Fann den före julen 2007 i någon musikklubb jag är medlem hos och njuter verkligen av dess innehåll. Nog för att jag undrade lite vad den sista psalmen var, ("Koral"), men grymt vacker är den. Förväntar mig att den kommer hamna i nästa psalmboksutgåva.

Björn Johanssons PsalmCD Sorgen och Glädjen

Omslaget publicerat med tillstånd. Klicka för länkning till förlaget. Överskottet går till Stadsmissionen.

******************************************

Banner till Maria Lagermans hemsida

Ta gärna med min banner för att länka till mig.

Klicka här för att göra detta till din startsida!

Svenska kyrkan

Församlingen

Lindesberg

Älgmark

Politiken


Klicka på bilden så får du se trädtavlan ensam
"Marias Träd" av Helen Uliczka
Klicka på bilden för en närbild!

Skoj om du ids och orkar rösta!


Hållbar etanol - Ja tack!

Skapa egna PDF-filer med GRATIS programvara.

Fredag 8 maj 2009 Tillbaka upp

När lägerelden brunnit ner

När lägerelden brunnit ner
och dagen nått sitt slut
men allt det vackra som vi känt
kan aldrig plånas ut

Vi tacka för den tid som gått
och blickar mot en ny
då våra löften segra skall
och större tider gry

På melodin "Auld lang syne"

********************************************************
Tisdag 17 feb 2009
Tillbaka upp

Karl August Nicander, 1877: Samlade dikter

Vågen

Mitt lif är en våg,
Som röres en tid
I svallande tåg,
Vid vindarnes strid.

När lugn, blir på haf,
Och vinden är tyst,
Då somnar hon af
Vid stranden hon kysst.

Hon lägger sig ner
Till ro i det blå.
Hon synes ej mer;
Men fins der ändå.

Af verldshafvet ju
En droppe hon är,
Och solen ännu
Kan spegla sig der.

******************************************************

Lowerys välsignelse när Obama installerades som president 20 jan 2009:

– We ask you to help us work for that day when black will not be asked to get in back, when brown can stick around, when yellow will be mellow, when the red man can get ahead, man; and when white will embrace what is right. That all those who do justice and love mercy say Amen! - Say Amen!

******************************************************

Lite länkar:


2008 deltog jag med psalmböcker och damastvävar i kyrkan.
Se 2008 års bildspel
2009 blev det "bara" böckerna
Se 2009 års bildspel

Bergslagsflaggan
Bergslagsflaggan finns att köpa
i Stråssa för flaggstång, fasad,
båt eller bil.

Bergslagsflaggan för bilen

Men det här är en helt annan flagga:
Sydafrikas Flagga

Tisdag 17 april 2007 Tillbaka upp

Lite favoriter ur Hávamàl

Hávamàl vers 10

Byrði betri
ber-at maður brautu að
en sé mannvit mikið.
Auði betra
þykir það í ókunnum stað.
Slíkt er volaðs vera.

Bättre börda
bär ingen med sig
än mycket mannavett;
mer än gods och guld
det gagnar en främling,
slikt ger den värnlöse värn.

Hávamàl, vers 12

Er-a svo gott
sem gott kveða
öl alda sonum,
því að færra veit
er fleira drekkur
síns til geðs gumi.

Ej är så gott
som gott man säger
ölet för mänskors ätt
ju mer du dricker
dess mindre vet du
var ditt vett tar vägen.

Hávamàl vers 76-77

Djur dö,
vänner dö
även du ska dö
Men aldrig dör
den mans rykte
som vetat vinna ett gott

Djur dö,
vänner dö
även du ska dö
Ett vet jag
som aldrig dör
dom över död man

Hávamál verserna 76-77

Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfr ið sama.
En orðstír
deyr aldregi
hveim er sér góðan getur.

Deyr fé,
deyja frændr,
deyr sjálfr ið sama; (eller "it sama")
ek veit einn
at aldri deyr:
dómr um dauðan hvern.

Klicka gärna till s-föreningen i Ramsberg

... eller till brorsan, Mats...

Han gör ruggans vackra saker, bror min!
---
Trä, järn och sten eller skiffer,,,


****************************************************

Lördag 21 aug 2004 Tillbaka upp

Hos Länsstyrelsen i Stockholm hittade jag följande lilla text om våra milstolpar:

"Milstolpar är vägmärken som använts för att ange hel-, halv- eller kvartsmil från närmaste skjutsstation. En dåtida mil var 10 688 meter, alltså något längre än den nuvarande. Milstolparna började sättas upp efter 1649 års skjuts- och gästgiveriförordning. Uppsättandet påbjöds i en rad förordningar och landshövdingarna skulle tillse att de blev uppsatta. I en tid när de flesta människor inte hade tillgång till karta och kanske hade en högst personlig uppfattning om avstånd hade milstolparna stor betydelse vid skjutsning m.m. som underlag för "reseräkningen"."
Citerat med Kulturmiljöenhetens "välsignelse"

******************************************************

Lördag 21 aug 2004 Tillbaka upp

Men var jag hittade den här lathunden till gamla mått och kvantiteter glömde jag att notera.

Längd
1(gammal) Mil = 6000 famnar = 18000 alnar = 10689 m
1 Mil = 10689 m
1 famn = 6 fot = 1,7814 m
1 aln = 2 fot = 0,594 m
1 fot = 12 tum (vektum) = 297 mm
1 vektum = 24,74 mm

Yta
1 tunnland = 2 spannland = 6 skäppland = 32 Kappland = 56000 kvadratfot=4936,4 m²
1 tunnland = 4936,4 m²
1 spannland = 2468,2 m²
1 skäppland = 822,7 m²
1 Kappland = 154,3 m²
1 kvadratfot = 0,088 m²

Volym
Torra varor:
1 tunna = 2 spann = 6 skäppor = 8 fjärdingar = 146,5 L
1 tunna = 146,6 L
1 Spann = 73,25 L
1 Skäppa = 24,42 L
1 fjärdingar = 18,3 L

Våta varor:
1 tunna = 4 fjärdingar = 48 kannor = 125 L
1 fjärdingar = 31,25 L
1 kanna = 2,6 L
1 kanna = 2 stop = 8 kvarter = 32 jungfrur = 2,6 L
1 kanna = 2,6 L
1 Stop = 1,3 L
1 Kvarter = 0,325 L
1 Jungfru = 8,1 cl
1 kappe = 4,6 L

För ved:
1 famn (varierande mått)
1 kubikfamn = 5,65 m²
1 skogsfamn = 2,83 m³
1 storfamn = 3,77 m²

Vikt
1 skeppund = 20 lispund = 400 skålpund = 170,03 kg
1 skeppund = 170,03 kg
1 Lispund = 8,50 Kg
1 Skålpund = 32 lod = 8848 ass = 0,42508 kg
1 Skålpund = 0,42508 kg
1 Lod = 13,28 gram
1 Ass = 0,048 gram

******************************************************

Tillbaka upp

Förteckning av uppslagsverk och speciella böcker jag har

 • ARBETETS SÖNER - TEXT OCH BILD UR DEN SVENSKA ARBETARERÖRELSENS SAGA. [Del I] Pionjärtiden, Del II Samlingens tid, Del III Segrarnas tid, Del IV Nydaningens tid. Alla delar ur 3:e rev uppl, Del 1-III reviderade av Karl Nilsson, Del IV av Nils Beyer, Rolf Edberg, Ulla Lindström, Gösta Netzén, Torsten Lindfors. 1959. 1:a uppl Del I-III av Fredrik Ström, Ragnar Casparsson, Sten Sjöberg 1944. (Solareturen 2009)
 • FÖR OSS KVINNOR, Band I: Hälsa - Hållning - Skönhet, Band II: Samliv - Arbetet - Harmoni. Redaktör Josef Almqvist, bitr redaktör Anne-Marie Waldenström. Medéns förlag, 1965. 1:a upplagan 1959. Tryckeri AB Skandia Stockholm. (10 kr st, Solareturen Karlstad juni 2010. Gåva från FH)
 • HANDBOK I VARUKÄNNEDOM FÖR ALLA, Anders Roswall 1903 (före juni 2011).
 • HEMMET OCH VI ; EN BOK OM LIV OCH ARBETE. Huvudredaktör Ingrid Samuelsson, red.sekr Maud Reuterswärd. 4:e omarbetade och utökade upplagan, del I och del II. Litterära verk - Bernces förlag, Malmö 1955. Samt i ett band från 1953 med 743 sidor. (Forshaga Kupan juli 2010, 10 kr)
 • HVAR 8 DAG, 10:e årg; 4 okt 1908-26 sep 1909, 13:e årg; 1 okt 1911-22 sept 1912, 33:e årg; 4 jan 1931-27 dec 1931. (Gåva från FH)
 • KVINNAN, BOKEN OM, Redaktion Gunnar Dahlberg och S.A. Gammeltoft, Del I, Del II och Del III, Örnkrona 1951.
 • KVINNANS VÄRLD; HENNES EGEN BOK. Redaktör Lorica Baeckström. AB Musikens värld förlag Gbg, 1962.
 • KVINNOR I FOSTERLÄNDSK GÄRNING - Samlingsverk över svenska kvinnor i arbete för land och folk. Bokförlaget Gothia AB, Stockholm 1943. (60 kr, Solareturen i Karlstad, juni 2010)
 • HUSMODERNA RÅDGIVARE - Handböcker för hemmet II (Del I är recept). Utarbetad av Kerstin Wenström, Stockholm 1923. (50 kr, Utsikten i Filipstad, Gåva från FH april 2011)
 • IDUN 1922, (Solareturen juli 2010, Gåva FH 50 kr)
 • PORTRÄTTGALLERI FRÅN VÄSTMANLAND 1934, Skånetryckeriets förlag. (Gengåvan juli 2010, 50 kr)
 • SVENSK KAVALKAD - EN RAPSODI I KLIPP, Sammanställning av C.G. Swanström. Skandiaförlaget, 1956. (Solareturen i Karlstad, aug 2010. Gåva FH 20 kr)
 • SVENSKT FÖRENINGSLEXIKON, Bengt Åhlén, Nybloms förlag Uppsala, 1952. (Gåva FH juli 2010)
 • SVENSKT HUSMODERSLEXIKON DEL I-III. Huvudredaktör Anna Schenström, Vera Diurson, Anna Lisa Söderblom. Medéns förlag, Stockholm 1951. Band I och II i tredje upplaga. (Hjulsjö juli 2010 á 10 kr/st)
 • VÅR SVENSKA KYRKA, Kulturhistoriska förlaget, 1950. (Solareturen juli 2010. Gåva FH 50 kr)
 • VÄSTMANLANDS LÄNS BRANDSTODSBOLAG 1849-1948 - Minnesskrift vid bolagets 100-årsjubileum, Theofil Öberg, 1949. (Släktforskardagarna på Värmlandsarkiv, maj 2010, Gratis)

******************************************************

Tillbaka upp

Samling av gamla uppdateringar...

2016
Den 16 maj 2016, annandag pingst, uppdaterat Sista sidan så att jag har lättare att hitta Pingstbönen.
Den 16 feb 2016 har jag lanserat en webshop för min firma. Det var en del pyssel nattetid som gick åt där :-)
Den 15 jan 2016 äntligen uppdaterat sidan med listan över alla mina psalmböcker.

2015
Den 19 dec lagt in mitt köttbullsrecept.
Den 15 sept lagt in länk till Äggkoppsamlare ur Gefles sortiment.
Den 13 april gjort en sida om att psalmböckerna visas på Härbret i Kroken.
Den 9 feb uppdaterat mer om duken "Lövring".
Den 1 feb uppdaterat firmasidan om mina dukar Lövring och Trädfakta.
Den 27 jan uppdaterat litteraturlistan på Damastsidan.
Den 5 jan 2015 lagt upp en sida om min Lövträdsutställning på Vinterspår 2015

2014
Den 23 nov 2014 lagt upp försäljning av Glasnagelfilar på firman.
Den 7 aug 2014 lagt upp bilder från gudstjänsten i Bäckegruvan när kapellets 100 år firades.

2013
Den 6 aug 2013 lagt upp bilder från gudstjänsten i Bäckegruvan.
Den 17 feb 2013 lanserat min nya förlagsverksamhet av pseudonymen Kim Kullarbo
Den 1 jan 2013 äntligen aktiverat min domän www.psalmbok.se att gå till min samling. Och den 17 jan blev innehållet uppdaterat!

2012
Den 10 aug äntligen uppdaterat sidan med alla psalmböcker jag har eller saknar.
Den 6 aug lagt upp bilder från årets gudstjänst i Bäckegruvan.
Den 12 juli lagt upp bilder från sommarens vävkurs.
Den 19 april 2012 lagt upp bilder från olika psalmboksutställningar 2008-2012.

2011
Den 5 sept lagt in om prostinnan Godenius som är begravd med dottern från Nyckelbäcken.
Den 8 aug lagt upp bilder från årets gudstjänst i Bäckegruvans Betaniakapell.
Den 1 aug, uppdaterat Damastsidan med årets vävbild och info om Gerd Lindman Nilsson.
Den 29 juli gjort klar vävkursens bildgalleri och lagt upp bilderna från Vinterspår 2011!
Den 27 juli gjort en sida till Gammelbo Byalag.
Den 20 juli gjort ett bildgalleri om "10 års damast på Tyft".

Den 29 juni Den 29 juni gjort ny sida för Loppis i Gammelbo 2011.

2010
Den 28 dec lagt in länkar till designern på Lottas Träd.
Den 26 dec lagt in Erich Tökkes brev om tiden i Bäckegruvans Baptistförsamling (1949).
Den 9 dec lagt upp uppgifter om Komminister Arlberg (1849-1884).
Den 6 dec lagt upp en stor sammanställning av Urval av litteratur om Örebro län.
Den 6 nov lagt upp ett yttrande om Torkrian vid Granhult från 1978.
Den 1 nov lagt upp Minnesord över pastor Norling på Nyckelbäcken.
Den 31 okt äntligen fått hyfsad ordning på psalmboksregistret på webben.
Den 2 sept lagt upp frågeunderlag om torparlivet.

Den 25 aug lagt upp bilder från vår Rigaresa 20-23 aug.
Den 10 aug lagt upp bilder från helgens ekumeniska gudstjänst i Bäckegruvan.
Den 28 juli lagt upp bilder från sommarens vävkurs på Tjörn.
Den 22 juli äntligen lagt in fler bilder från Nyckelbäcken och delat upp innehållet.
Den 14 juli gjort en websida om vår Byloppis och den 18 juli lagt in bilder från dagen.
Den 2 juli kom jag på att jag skrivit in min vävrelaterade litteratur och de uppslagsverk jag har.
Den 14 juni gjort websida åt Släktverk.
Den 11 juni skrivit in alla vävböcker.
Den 10 juni 2010 lagt in länk till gratis programvara för att göra egna PDF-filer i länksamlingen.
Den 23 maj 2010 äntligen lagt in bönen "Moder vår" och den Keltiska välsignelsen om Fridens väv.
Den 8 april 2010 är dags att offentliggöra att jag har en släktsida.

2009
Den 20 dec finns äntligen alla trädbilder på plats.
Den 19 dec styrs även adressen www.gammelbo.com hit.
Den 17 dec finns alla lövbilder publicerade.
Den 15 dec ligger bilderna uppe till det första trädet, Alm, efter 6 år på nätet (och 15 år sen publiceringen). Med tillstånd från såväl redaktion som fotografen Lennart Eriksson.

Den 14 dec 2009 är hela innehållet flyttat från Telias server som upphört med hemsidor.
Den 6 aug: Äntligen blivit klar med bilderna från sommarens vävkurs på Tjörn, inklusive Morotsrulltårtan.
Den 18 juli: Lagt upp receptet till Gammelbo Kanelkaka.
Den 25 feb: Länk på sista sidan till digitalt museum med skolplanscher.
Den 17 feb 2009: Nicanders dikt "Mitt liv är en våg"
Den 21 jan 2009: Infört Lowerys välsignelse vid Obamas installation.
Den 7 jan 2009: Förtecknat prästerna under 1600-1700-talet i Ramsberg.

2008
Den 28 dec: Bilder och texter om Nyckelbäcken
Den 22 dec: Lagt upp ett bildspel från Granhults torkria.
Den 15 dec: Lagt upp mer material om syföreningarna.
Den 29 nov: Lagt upp recept på ICA-kuriens goda pepparkakor.
Den 27 nov: Lagt upp en sida om Kyrkliga Syföreningen 150 år från Rachel Karlsson.

Den 19 nov: Lagt upp recept på lussekatterna jag bakat de senaste 19 åren.
Den 31 okt: Lagt upp en startsida om Bygden och ett utdrag om kolkörning & milande i Gammelbo bl.a.
Den 17 sept: Lagt upp en text om Vävmässan och flyttat Damast-sidan till skafferiet.
Den 8 sept: Lagt upp en länk till webradion REFUGEN.SE
Den 2 sept: Lagt ut alla texter som Gunnar Fredriksson skrivit.
Den 8-11 aug gjort storrensning av sidor som legat på fel serverplats. Nu fungerar sökfunktionen bättre därmed. Min "skafferisida" är på 110 Mb.
Den 3 augusti: Ny text på frontsidan äntligen.
Den 14 juli lagt in tre bilder från sommarens vävkurs på vävsidan.
Den 9 juli gjort en sida om sommarens vävkurs på Tjörn och bytt server på 2007 års bilder.
Den 6 juni gjort en sida om Bodellisterna och 1975 års nytryck av 1695 års psalmbok.
Den 13 maj bestämt mig för att inte sälja Erikslund.
Den 26 april och 22 feb uppdaterat Bengt Wahlströms bibliografi.
Den 16 feb uppdaterat psalmbokssamlingen och lagt ut bilder från Vinterspår i Ramsbergs kyrka.
Den 5 feb lagt in presentation av CDn "Sorgen och Glädjen" av Björn Johansson.
Den 26 jan gjort en sida med karta över hela Sveriges järnvägsnät 1880.
Den 21 jan gjort en sida om Bengt Wahlström och tillkomsten av 1695 års psalmbok.
Den 17 jan: Lagt in info om nästa vävmässa och länk till världsmässan mot droger.
Den 14 jan: Lagt in en presentation av Ruben Söderlund.
Den 12 jan: Lagt in logga med länk till Vinterspår 2008.
Den 9 jan: Gjort en sida om Livet i Bäckegruvan på 1900-talet med Siri Johansson.

2007
Den 20 dec: Lagt ut länk om Almgrens sidenväveri på Damastsidan
Den 9 nov: Kalender införd på startsidan.
Den 14 okt: Publicerat minnesskrifter om Ramsbergs Baptistförsamling med dess verksamhet i Bäckegruvan.
Den 19 aug: Nytt recept på sista sidan med Guns krämiga kräftsås till pasta och Vinbärsjuice.
Den 26 juli: Lagt ut ett bildspel från sommarens vävkurs och de alster jag vävt på Damastsidan.
Den 28:e och 24 juli, 17 juni och 22 maj: Uppdaterat Psalmbokssidan med nyheter
Den 23 juli: Länk på startsidan till Bergslagens största Bokloppis i Hjulsjö.
Den 17 april 2007: Lagt in några favoriter ur Hávamàl.
Den 9 april: Uppdaterat Psalmbokssidan med nyheter och Sions sånger-versionerna.
Den 6 april: Lagt över texten om att flytta efter 20 år till arkivet för 2006 och skrivit om Hemlängtan.
Den 5 april: Lagt ut excellfilen med psalmböckerna.
Den 19 mars: Referat av föredrag om konstnären Barbro Löfgren Örtendahl.
Den 7 mars: Lagt ut en ny sida om Bäckegruvans gamla skola skriven av Tiiu Swan i Nebraska!
Den 24 feb: Nytt på psalmboksidan och om Sylvia-porslinets formgivare.
Den 10 feb: Gjort om sidan om mina Psalmböcker och Betty Ehrenborg-Posse har fått en egen sida.

2006
Den 19 nov 2006: Skrivit om flytten till Storå. Flyttat texten om Psalmer
Den 10 juli 2006: Nu finns en sökmotor till hela min sajt HÄR.
Den 27 april 2006: Karlstad-Verners romkulor publicerade (men i augusti 2008 fick jag leta rätt på dem!)
Den 26 april 2006: Kommentar om mitt innehav av psalmböcker.
Den 25 april 2006: Eva-Lenas Liverpoolresa fick ett bild-galleri
Den 7 april 2006: Mina psalmböcker fick en egen sida.
Den 11 feb 2006: Flyttat Menopausen är ett minne blott
Den 1 feb 2006: Lagt ut om julgranshämtningen 2005

2004
Den 18 aug. Länk till nyhetsbrev för Ett klick för skogen och Fråga om skog på Trädsidan.
Den 13 aug. Länk till brorsbarnet Rikard med hans sånger! Och gjort om koden till totalt 53 räknare *suck*
Den 9 aug: Kompletterat med ett bildgalleri till Sylvian
Den 2 aug: Ny sida för Sylviaporslinen
Den 30 juli: Ny webshop inlagd på Blått Bandsidan.
Den 27 juli: Helt otroligt men sant, de åtta sista lövträden (al, alm, asp, hassel, hägg, oxel, rönn och sälg) är på plats! Nu är det bara bilderna kvar att scanna och lägga in förståss.
Den 21 juli: Länk till brorsan Mats inlagd på frontsidan.
Den 20 juli: Flyttat fronttexten om återinträdet i cybervärlden.
Den 19 juli: Gjort ny frontsida i hopp om snabbare nerladdning (eller är det upp?).
Den 18 juli: Gjort en sida om sommarens vävkurs och uppdaterat damastsidan. Dessutom lite på Blått-Band och i synnerhet Sylvian med de nya delar jag fick tag på i maj.
Den 18 juli: Lagt in en klocka på frontsidan (som försvann sen!).
Den 17 juli! ÄNTLIGEN har jag fått kontakt med min hemsida igen! Den har varit "borta" i 2,5 mån pga datorkrascher på löpande band. Flyttat länkar från fronten och lagt en länk till barnboksantikvariatet Bokfånget på sista sidan.
Den 1 maj en massa småpet på alla lövträden inför arbetet med den fortsatta publiceringen av fler träd.
Den 30 april länkar till auktionssajter
Den 29 april länk till nyöppnade vävforum på damastsidan.
Den 27 april nytt på skojsidan om män...
Den 25 april: "Inget ont..." flyttat
Den 12 april: "Ett klick för skogen" på fronten högst upp och på trädsidan.
Den 20 mars: ÄNTLIGEN fungerar min dator! (trodde jag!) Länk till Danas bildgalleri med Blått Band-porslinen. Arbetets värde och fördomar flyttat och utökat alla sidornas titlar för fler träffar på sökmotorerna.
Den 20 feb: Flyttat Wredéns text om MAKTEN och domstolarna. Uppdaterat skojsidan och flyttat över gamla nyheter till sista sidan med en förteckning av årens texter från skogshorisonten.
Den 8 feb: Flyttat "När orsaken är en forntida rest"
Den 5 feb: Länk till vävkurs inlagd
Den 26 jan: Länkar till vävning och midifiler inlagda samt förbryllande läsning för spkråitnessrerdae.
Den 25 jan: Småpulat med hemsan. Lite nytt skoj och en länk till en väg.
Den 24 jan: Flyttat alla familjens hemsor till den nya ADSL-serverplatsen! Säg gärna till om en länk falerar efter flytten!
Den 4 jan 2004: Redigerat "Från horisonten 2003".

2003
Den 30 dec: En massa trixande med flyttade och uppdaterade räknare på sidorna.
Den 25 dec: Uppdaterat flickornas hemsor och lite bilder på fronten.
Den 23 dec: Flyttat Begravning vid lekstugan
Den 15 dec: Årets julgranshämtning med bilder.
Den 4 dec: Flyttat Ordningens moder - kaos?
Den 30 nov: Länk till Geflekeramikens vänner på porslinssidan.
Den 23 nov. Damastsidan fått länkar till vävlistan och mycket annat om vävning.
Den 14 nov: Lagt in recept på pizzabullar och flyttat Minnen och Mossa
Den 6 nov: Länk till donationsregistrering
Den 5 nov: Om upprop mot våldtäktsdomar.
Den 4 nov: Siten för Skrivihop är nerlagd.
Den 1 nov: Flyttat Stroke och svamp och lagt in nya mossbilder.
Den 26 okt: Nytt på skojsidan och "tacksam".
Den 16 okt: Flyttat "Sommarens höjdpunkt - Väva". Lagt in nytt på skojsidan
Den 1 oktober:Föräras att utses till Månadens hemsida hos Topp 50-tjejsajter

Den 16 aug: Lagt ut en sida med bilder från Vävkursen och nya bilder om att väva damast.
Den 27 juli: Flyttat "Källtjärn i sommarskrud". Lagt karnevalsbilderna i bildgalleriet. Uppdaterat Damastsidan
Den 25 juli: Lagt in nytt Skoj från TSW (just fyllda 40 - Grattis!) och en ny antiklänk
Den 22-23 juni: Lagt in bilder från karnevalen.
Den 16 juni: Flyttat "Badpremiär och stundens ingivelse"

Den 7 maj: Efterlyser porslin Sylvia från Karlskrona.
Den 3 maj: Gjort en boksida åt flickorna och banner.

Tillbaka upp

2003 års texter från Skogshorisonten
Torsdag 4 dec --- BEGRAVNING VID LEKSTUGAN
Fredag 14 nov --- ORDNINGENS MODER - KAOS?
Söndag 1 nov --- MOSSA OCH MINNEN
Torsdag 16 okt --- STROKE OCH SVAMP
Söndag 27 juli --- SOMMARENS HÖJDPUNKT - VÄVA!
Måndag 16 juni --- KÄLLTJÄRN I SOMMARSKRUD
Torsdag 29 maj --- BADPREMIÄR OCH STUNDENS INGIVELSE
Fredag 16 maj --- OFÖRGLÖMLIG NOSTALGI
Måndag 21 april --- SYHÖRNAN KLAR OCH GARDINERNA BYTTA
Fredag 11 april --- TRE VARDAGSKVÄLLAR
Söndag 30 mars --- VÅRSTÄDNING MED DOMINO-EFFEKT
Torsdag 13 mars --- SYKURS INKLUDERAD
Torsdag 20 februari --- FAVORITSEMLAN TILL FETTISDAGEN 4 mars
Tisdag 11 februari --- FÖDELSEDAGSSÅNG VID GRAVEN OCH TULPANKJOL
Tisdag 4 februari --- GÄRNA EN SYHÖRNA - MEN FÖRST EN REJÄL HEMSIDA
Onsdag 14 januari --- BALSAM FÖR SJÄLEN
Onsdag 1 januari --- OKÄNDA BEHOV

2002 års texter från Skogshorisonten
Söndag 15 dec --- JULGRANSHÄMTNING
Lördag 7 dec --- LUCIAGUDSTJÄNST
Lördag 30 nov --- DJÄVULENS VERK OCH GUDS NÅD
Söndag 17 nov --- MENTALA KARTAN
Lördag 9 nov --- JÄV
Söndag 3 nov --- SYMASKIN OCH VERKTYG
Tisdag 29 oktober --- NALLARNAS E-POST
Söndag 27 oktober --- ÄPPELKRATTNING OCH MOSSA
Fredag 25 oktober --- MUSINVASION
Torsdag 24 oktober ---- HÖSTPRAKT

... eller till det digitala museet med skolplanscher.

... eller till Bokloppisen i Hjulsjö
Öppettider 29 juni-16 aug 2009
ENDAST Lör-sön: 10-16
Hjulsjö Bokloppis

Besök Jobba vitt som vänder sig i huvudsak till ungdomar
Fast det är nog fler vuxna som jobbar svart ändå.

... eller besök en massa sidor med midi-filer som jag fått hjälpt att hitta till av Jan Johansson:
Abba
Mozart
Klassiskt

... till webdesignskolan
En guldgruva för webmostrar och mastrar

... eller till Bibbi Nawrot
På väg mot ljuset - Kunde jag inte motstå!

Publicerad med tillstånd från Bibbi.

... eller till Bokbörsen

Behöver Du Windows media player? Hämta den här!
Get Windows Media Player


"Kaffevisan" ("Femhundra riksdaler banco") Annars finns den också att hämta HÄR


Vill du lyssna på folkvisan "Om sommaren" klicka på spelarens playknapp.
Annars finns den att hämta HÄR


Vill du lyssna på "Den första gång jag såg dig" kan du klicka på spelaren.

Annars finns den att hämta HÄR


Klicka på spelarens playknapp om du vill lyssna på I sommarens soliga dagar.
Annars finns den att hämta HÄR

...lite gamla nyhetslänkar av särskilt slag...

Den 8 maj: Mera "bråk" i kyrkan. Uppdaterat med "Hallå Maria Ströman" (Ur Bergslagsposten 5 maj, utlagt med tillstånd från tidningen)

Den 1 mars: Uppföljning av bråket i kyrkan. (Ur Bergslagsposten 1 mars, utlagt med tillstånd från tidningen)

Den 28 feb: Avgår som ordförande i kyrkonämnden. (Ur Bergslagsposten 28 feb, utlagt med tillstånd från tidningen)

*****************

Syrrans sida är borta men hade en fin logga:

Klicka dig till min websparring-syster!

Systerdotter Moas tavla jag förvärvade med stolthet:
Moas huvudfotingar kallar jag "Två lika olika" när jag satt upp den på väggen hemma!

Stefan Wikén bloggar "bara"

Stefans konspirationer - "Genom det lilla bygger vi det stora"

Den här var ju såååå vacker *ler*. Tack Kicki

Min syster sände mig en medalj.
Lottas medalj

 


Ordporten

En iRing webbring.

Slump

Lista

Före

Nästa
Besökare 26 mars 2003 - 17 dec 2009: 5690
Besökare sen flytt från Telia 18 dec 2009:


Besökare sen flytten 14 dec 2009